bewogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewogen (bn) :
druk, gejaagd, onrustig, opgewonden, opwindend, rusteloos
bewogen (bn) :
aangedaan, getroffen, ontdaan, ontroerd

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdaan (bn) :
als door de bliksem getroffen, bewogen, confuus, met stomheid geslagen, onthutst, ontsteld, overstuur, sprakeloos, stomverbaasd, stupefait, van streek, verbijsterd, verbouwereerd, verslagen, verward
opwindend (bn) :
bewogen, boeiend, enerverend, prikkelend, spannend, veelbewogen, zinderend
aangedaan (bn) :
bewogen, geëmotioneerd, geroerd, getroffen, ontroerd
ontroerd (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, vertederd
tumultueus (bn) :
actief, bewogen, druk, geëmotioneerd, geënerveerd
geraakt (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, ontroerd
getroffen (bn) :
aangedaan, bewogen, geraakt, ontroerd
emotioneel (bn) :
bewogen, geraakt, ontroerd
geëmotioneerd (bn) :
bewogen, ontdaan, ontroerd

woordverbanden van ‘bewogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aangedaan is het meer algemeene begrip en geeft te kennen, dat men onder den invloed van een sterk gevoel van vreugde of droefheid is, zoodat de zenuwen geprikkeld zijn. Bewogen ziet meer op het innerlijk gevoel en het gemoed. Getroffen is niet zoo sterk als geschokt, doch evenals dit woord is het de uitdrukking van den ge moeds- en geestestoestand, die het gevolg is van eene onaangename aandoening. Geroerd ziet meer op de innerlijke aandoening en veronderstelt een teeder gevoel, terwijl ontroerd en ontzet eene hevige gemoedsbeweging te kennen geven, welke bij het laatste woord het gevolg is van schrik over het vernomene.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bewogen
onbewogen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c