bewogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewogen (bn):
druk, gejaagd, onrustig, opgewonden, opwindend, rusteloos
bewogen (bn):
aangedaan, getroffen, ontdaan, ontroerd

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdaan (bn) :
als door de bliksem getroffen, bewogen, confuus, met stomheid geslagen, onthutst, ontsteld, overstuur, sprakeloos, stomverbaasd, stupefait, van streek, verbijsterd, verbouwereerd, verslagen, verward
opwindend (bn) :
bewogen, boeiend, enerverend, prikkelend, spannend, veelbewogen, zinderend
aangedaan (bn) :
bewogen, geëmotioneerd, geroerd, getroffen, ontroerd
ontroerd (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, vertederd
tumultueus (bn) :
actief, bewogen, druk, geëmotioneerd, geënerveerd
geraakt (bn) :
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, ontroerd
getroffen (bn) :
aangedaan, bewogen, geraakt, ontroerd
emotioneel (bn) :
bewogen, geraakt, ontroerd
geëmotioneerd (bn) :
bewogen, ontdaan, ontroerd

woordverbanden van ‘bewogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aangedaan, bewogen, geroerd, getroffen, geschokt, ontroerd, ontzet

Aangedaan — bewogen — geroerd — getroffen — geschokt — ontroerd — ontzet. Aangedaan is het meer algemeene begrip en geeft te kennen, dat men onder den invloed van een sterk gevoel van vreugde of droefheid is, zoodat de zenuwen geprikkeld zijn. Bewogen ziet meer op het innerlijk gevoel en het gemoed. Getroffen is niet zoo sterk als geschokt, doch evenals dit woord is het de uitdrukking van den ge moeds- en geestestoestand, die het gevolg is van eene onaangename aandoening. Geroerd ziet meer op de innerlijke aandoening en veronderstelt een teeder gevoel, terwijl ontroerd en ontzet eene hevige gemoedsbeweging te kennen geven, welke bij het laatste woord het gevolg is van schrik over het vernomene.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bewogen
onbewogen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0026 c