ontzet

als woordenboektrefwoord:

ontzet:
o. opheffing van een beleg: het ontzet van Leiden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontzet (bn) :
verbijsterd, verslagen, van streek, verbaasd, ontdaan, ontsteld, onthutst
ontzet (bn) :
verzakt, scheefgetrokken
ontzet (zn) :
bevrijding

als synoniem van een ander trefwoord:

ontsteld (bn) :
overstuur, geschokt, ontroerd, van slag, versteld, verslagen, van streek, geschrokken, radeloos, ontzet, verschrikt, ontdaan, onthutst, paf
kapot (bn) :
stuk, van zijn stuk, diep bedroefd, verslagen, gebroken, ontzet, kaduuk, naar de maan, naar de knoppen, naar de filistijnen, kapoeres
aangeslagen (bn) :
uit evenwicht, uitgeteld, ontzet, onthutst, verbluft, uit het veld geslagen
verslagen (bn) :
kapot, ontzet, verwezen, terneergeslagen

woordverbanden van ‘ontzet’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aangedaan is het meer algemeene begrip en geeft te kennen, dat men onder den invloed van een sterk gevoel van vreugde of droefheid is, zoodat de zenuwen geprikkeld zijn. Bewogen ziet meer op het innerlijk gevoel en het gemoed. Getroffen is niet zoo sterk als geschokt, doch evenals dit woord is het de uitdrukking van den ge moeds- en geestestoestand, die het gevolg is van eene onaangename aandoening. Geroerd ziet meer op de innerlijke aandoening en veronderstelt een teeder gevoel, terwijl ontroerd en ontzet eene hevige gemoedsbeweging te kennen geven, welke bij het laatste woord het gevolg is van schrik over het vernomene.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0075 c