bevrijding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevrijding (zn) :
vrijlating, verlossing, vrijstelling, redding, emancipatie, ontvoogding, losmaking, vrijmaking, lossing

als synoniem van een ander trefwoord:

redding (zn) :
verlossing, bevrijding, uitkomst, hulp, behoud, heil, behoudenis
vrijstelling (zn) :
ontheffing, bevrijding, vrijheid, ontslag, dispensatie, vrijdom
ontzet (zn) :
bevrijding

woordverbanden van ‘bevrijding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c