dispensatie

als woordenboektrefwoord:

dispensatie:
v. (-s), vrijstelling van een wettelijk verbod.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dispensatie (zn) :
ontheffing, vergunning, vrijstelling
dispensatie (zn) :
indult, respijt

als synoniem van een ander trefwoord:

vergunning (zn) :
admissie, autorisatie, bewilliging, consent, dispensatie, inwilliging, licentie, permissie, toelating, toestemming, verlof
ontheffing (zn) :
dispensatie, kwijtschelding, ontlasting, ontslag, vrijdom, vrijspraak, vrijstelling
vrijstelling (zn) :
bevrijding, dispensatie, ontheffing, ontslag, vrijdom, vrijheid
ontheffing (zn) :
dispensatie, vrij stelling
indult (zn) :
dispensatie, vrijbrief

woordverbanden van ‘dispensatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c