dispensatie

als woordenboektrefwoord:

dispensatie:
v. (-s), vrijstelling van een wettelijk verbod.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dispensatie (zn) :
ontheffing, vergunning, vrijstelling
dispensatie (zn) :
respijt, indult

als synoniem van een ander trefwoord:

vergunning (zn) :
toestemming, verlof, toelating, permissie, licentie, dispensatie, autorisatie, admissie, inwilliging, bewilliging, consent
ontheffing (zn) :
ontlasting, vrijspraak, ontslag, vrijstelling, dispensatie, kwijtschelding, vrijdom
vrijstelling (zn) :
ontheffing, bevrijding, vrijheid, ontslag, dispensatie, vrijdom
ontheffing (zn) :
vrij stelling, dispensatie
indult (zn) :
vrijbrief, dispensatie

woordverbanden van ‘dispensatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c