vrijstelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vrijstelling (zn) :
bevrijding, dispensatie, ontheffing, ontslag, vrijdom, vrijheid

als synoniem van een ander trefwoord:

bevrijding (zn) :
emancipatie, losmaking, lossing, ontvoogding, redding, verlossing, vrijlating, vrijmaking, vrijstelling
ontheffing (zn) :
dispensatie, kwijtschelding, ontlasting, ontslag, vrijdom, vrijspraak, vrijstelling
vrijheid (zn) :
prerogatief, privilege, toestemming, vergunning, voorrecht, vrijstelling
dispensatie (zn) :
ontheffing, vergunning, vrijstelling
ontslag (zn) :
ontheffing, vrijlating, vrijstelling
immuniteit (zn) :
onschendbaarheid, vrijstelling

woordverbanden van ‘vrijstelling’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c