vrijstelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vrijstelling (zn) :
ontheffing, bevrijding, vrijheid, ontslag, dispensatie, vrijdom

als synoniem van een ander trefwoord:

bevrijding (zn) :
vrijlating, verlossing, vrijstelling, redding, emancipatie, ontvoogding, losmaking, vrijmaking, lossing
ontheffing (zn) :
ontlasting, vrijspraak, ontslag, vrijstelling, dispensatie, kwijtschelding, vrijdom
vrijheid (zn) :
toestemming, vergunning, vrijstelling, voorrecht, privilege, prerogatief
dispensatie (zn) :
ontheffing, vergunning, vrijstelling
ontslag (zn) :
ontheffing, vrijlating, vrijstelling
immuniteit (zn) :
vrijstelling, onschendbaarheid

woordverbanden van ‘vrijstelling’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c