vrijstellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bevrijden (ww) :
afhelpen, emanciperen, losmaken, ontdoen, ontheffen, ontketenen, ontslaan, ontvoogden, redden, verlossen, vrijlaten, vrijmaken, vrijstellen
ontslaan (ww) :
ontheffen, vrijlaten, vrijspreken, vrijstellen
kwijtschelden (ww) :
ontheffen, schenken, vergeven, vrijstellen
schenken (ww) :
kwijtschelden, laten houden, vrijstellen

woordverbanden van ‘vrijstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
vrijmaken, bevrijden, bevrijden van, bevrijden voor, vrijstellen

VRIJMAKEN, BEVRIJDEN, VAN IETS BEVRIJDEN, VOOR IETS BEVRIJDEN, VRIJSTELLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 306.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c