vergeven

als woordenboektrefwoord:

vergeven:
(vergaf, vergeven), kwijtschelden.
vergeven:
(vergaf, vergeven), vergiftigen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergeven (ww) :
door de vingers zien, excuseren, genade schenken, kwijtschelden, pardonneren, vergiffenis schenken, verontschuldigen, verschonen
vergeven (ww) :
vergiftigen
vergeven (ww) :
weggeven

als synoniem van een ander trefwoord:

uitdelen (ww) :
aanbieden, bedelen, dispenseren, distribueren, geven, ronddelen, rondgeven, rondstrooien, uitmeten, verdelen, vergeven, verlenen, verspreiden, verstrekken
verontschuldigen (ww) :
disculperen, excuseren, goedpraten, justificeren, pardonneren, rechtvaardigen, verdedigen, vergeven, vergoelijken, verschonen
schenken (ww) :
begeven, begiftigen, doneren, doteren, geven, gunnen, toebrengen, vergeven, verlenen, wijden
begenadigen (ww) :
genade schenken, genade verlenen, gratie verlenen, vergeven
kwijtschelden (ww) :
ontheffen, schenken, vergeven, vrijstellen

woordverbanden van ‘vergeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c