bedelen

als woordenboektrefwoord:

bedelen:
(gebedeld), aanhoudend vragen ; aalmoezen vragen.
bedelen:
(bedeeld), een vaste uitdeling aan behoeftigen geven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedelen (ww) :
aalmoes vragen, bietsen, schooien, schooieren, de hand ophouden, dalven
bedelen (ww) :
smeken, vragen, soebatten
bedelen (ww) :
bezorgen, uitdelen, toewijzen, geven, voorzien van, distribueren, ronddelen, toerusten, begiftigen, toedelen
bedelen (ww) :
helpen, begunstigen

als synoniem van een ander trefwoord:

uitdelen (ww) :
vergeven, geven, aanbieden, verdelen, verspreiden, bedelen, verstrekken, verlenen, rondstrooien, uitmeten, distribueren, ronddelen, rondgeven, dispenseren
bezorgen (ww) :
bestellen, afleveren, geven, opleveren, leveren, overhandigen, verzorgen, brengen, verschaffen, bedelen, verlenen, afgeven
bedenken (ww) :
schenken, bedelen, nalaten, begiftigen, beschenken
bietsen (ww) :
bedelen, schooien, schooieren, klaplopen, de hand ophouden, dalven
schooien (ww) :
bedelen, zwerven

woordverbanden van ‘bedelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Aan verschillende personen het hun toekomend of toegedacht deel van iets overhandigen. Uitdeelen is het uitreiken der verschillende deelen. Omdeelen, ronddeelen (b.v. van het geven van kaarten) onderstellen, dat de uitdeeling in een kring plaats heeft, of onder een onbekend aantal personen, zoodat men niet zeker is allen een deel te geven. Bedeelen veronderstelt, dat verschillende personen tegelijkertijd een deel ontvangen; het wordt bij voorkeur gebezigd van eene vaste uitdeeling aan behoeftigen, en figuurlijk voor toegerust zijn met gaven of rijkdommen. De bedeeling der armen heeft meest Vrijdags plaats. Hij is rijk bedeeld. Met de gaven der fortuin bedeeld zijn.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 217:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c