delen

als woordenboektrefwoord:

delen:
(gedeeld), tot delen maken ; uitdelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

delen (ww):
compartimenteren, onderverdelen, opdelen, opsplitsen, scheiden, splitsen, verdelen
delen (ww):
deelhebben, deelnemen, meedoen, participeren
delen (ww):
deelnemen, meeleven, meevoelen, zich inleven
delen (zn):
distribueren, geven, uitdelen, verdelen

als synoniem van een ander trefwoord:

scheiden (ww) :
afsplitsen, aftakken, afzonderen, delen, isoleren, onderscheiden, separeren, vertakken, verwijderen
deelnemen (ww) :
delen, medelen, meedoen, meespelen, meewerken, participeren
verdelen (ww) :
breken, delen, opdelen, opsplitsen, scheiden, splitsen
inleven (ww) :
delen, meeleven, meevoelen, verplaatsen
participeren (ww) :
deelnemen, delen, meedoen

woordverbanden van ‘delen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
delen, scheiden

Deelen — scheiden. In het algemeen kan men zeggen, dat men het gelijkslachtige deelt, het ongelijkslachtige scheidt. Men deelt eene erfenis, een stuk vleesch, eene som geld. De bokken worden van de schapen gescheiden. De scheikunde houdt zich o.a. bezig met het scheiden der stoffen in hunne verschillende bestanddeelen. De ontbinding van een huwelijk noemt men echtscheiding. Eene vergadering, die tot nadere bijeenroeping uiteengaat, wordt gescheiden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
delen, scheiden

DEELEN, SCHEIDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 25.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

delen
vermenigvuldigen
zie ook:
deel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c