vermenigvuldigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verveelvoudigen (ww) :
multipliceren, vermenigvuldigen

woordverbanden van ‘vermenigvuldigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vermenigvuldigen
delen
zie ook:
zich vermenigvuldigen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c