verwekken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwekken (ww) :
uitlokken, opwekken, voortbrengen, scheppen, kweken, veroorzaken, genereren, teweegbrengen, aankweken, aanstoken

als synoniem van een ander trefwoord:

veroorzaken (ww) :
opwekken, uitlokken, bezorgen, ontketenen, wekken, verwekken, geven, opleveren, aanrichten, maken, aanbrengen, voortbrengen, baren, brengen, doen, verschaffen, aandoen, toebrengen, scheppen, zaaien, kweken, stichten, tot gevolg hebben, leiden tot, teweegbrengen, aanstichten, berokkenen, met zich meebrengen, ten gevolge hebben
teweegbrengen (ww) :
oproepen, opwekken, uitlokken, bezorgen, wekken, verwekken, geven, aanrichten, baren, afdwingen, bewerken, veroorzaken, leiden tot, bewerkstelligen, aanstichten, uitrichten, berokkenen
voortbrengen (ww) :
verwekken, opleveren, maken, baren, produceren, ontwikkelen, opbrengen, scheppen, veroorzaken, telen, genereren, creëren
uitlokken (ww) :
opwekken, uitnodigen, oproepen, ontketenen, verwekken, bevorderen, verleiden, veroorzaken, provoceren, teweegbrengen
opwekken (ww) :
uitlokken, verwekken, voortbrengen, scheppen, veroorzaken, genereren, teweegbrengen, instigeren
genereren (ww) :
opwekken, verwekken, voortbrengen, doen ontstaan, telen, teweegbrengen, berokkenen
met zich meebrengen (ww) :
bezorgen, verwekken, stichten, tot gevolg hebben, veroorzaken, ten gevolge hebben
aanstoken (ww) :
voeden, verwekken, aanwakkeren, oprakelen, aanblazen, oppoken
scheppen (ww) :
opwekken, verwekken, veroorzaken, teweegbrengen
kweken (ww) :
opvoeden, verwekken, opbrengen, grootbrengen
stichten (ww) :
verwekken, zaaien, veroorzaken, creëren

woordverbanden van ‘verwekken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tot stand brengen, doen plaats grijpen. Veroorzaken drukt het algemeene begrip uit, en kan zoowel in ongunstigen als in gunstigen zin worden gebezigd, evenals ver wekken en teweegbrengen. Vreugde of droefheid veroorzaken; een gevoel van afkeer verwekken; instemming verwekken; eene verandering teweegbrengen. Bij teweegbrengen geschiedt de werking langzamer dan bij veroorzaken en verwekken. Veroorzaken is meer in gebruik dan verwekken. Bij geen van deze drie woorden wordt, evenmin als bij aanrichten, beslist een vooropgezet doel verondersteld, al kan dit wel bestaan. Bij stichten, berokkenen en brouwen, die evenals aanrichten alleen in ongunstigen zin voorkomen, bestaat altijd boos opzet. Stichten wordt alleen gebruikt in de uitdrukkingen: brand stichten en kwaad stichten. Berokkenen en brouwen verschillen alleen in zoover, dat brouwen altijd veronderstelt, dat de bedrijver zich van list, bedrog of slim overleg heeft bediend. De soldaten richtten een bloedbad aan. Hij berokkende zijn concurrent groote schade. Wat voor kwaads heeft hij nu weer gebrouwen ?

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 188:

telen, verwekken, voortbrengen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c