afdwingen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdwingen (ww) :
forceren, afpersen, ontfutselen, ontwringen, afdreigen
afdwingen (ww) :
ontlokken, inboezemen

als synoniem van een ander trefwoord:

teweegbrengen (ww) :
oproepen, opwekken, uitlokken, bezorgen, wekken, verwekken, geven, aanrichten, baren, afdwingen, bewerken, veroorzaken, leiden tot, bewerkstelligen, aanstichten, uitrichten, berokkenen
aftroggelen (ww) :
afdwingen, bietsen, loskrijgen, ontfutselen, aftronen, afhandig maken, afbietsen
wekken (ww) :
opwekken, oproepen, afdwingen, veroorzaken, leiden tot, teweegbrengen
forceren (ww) :
doordrukken, afdwingen, doordrijven

woordverbanden van ‘afdwingen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afdwingen, afpersen, afzetten

Iemand door krachtige middelen tot het afstaan van iets bewegen. Afdwingen duidt enkel aan, dat hiertoe dwang gebezigd wordt. Afpersen is sterker, en onderstelt behalve dwang, ook overmacht. Afzetten beteekende vroeger eene daad van straatrooverij plegen, een reiziger van zijn goed berooven; thans heeft het meer de beteekenis van iemand op onwettige of onredelijke wijze noodzaken geld te geven of te veel voor iets te betalen. Bij afzetten komt een persoon voor als object, bij afdwingen en afpersen staat de persoon in den datief, de zaak in den accusatief. Iemand afzetten. Iemand een belofte, een eed afdwingen, afpersen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 100:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c