afhandig maken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aftroggelen (ww) :
afbietsen, afdwingen, afhandig maken, aftronen, bietsen, loskrijgen, ontfutselen
afnemen (ww) :
afhandig maken, afpakken, ontfutselen, ontnemen, verwijderen, wegnemen
afpakken (ww) :
afhandig maken, afnemen, ontnemen

woordverbanden van ‘afhandig maken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
benemen, afhandig maken, beroven, ontfutselen, ontnemen, ontroven, ontkapen, ontweldigen

Benemen — afhandig maken — berooven — ontfutselen — ontnemen — ontrooven — ontkapen — ontweldigen. Iets aan iemands macht of bezit ontrukken. Benemen komt alleen in bepaalde uitdrukkingen voor, z. a. iemand of zich het leven benemen, den lust benemen, enz.; berooven, ontnemen en ontrooven onderstellen meestal, dat het bezit op den ontnemer of roover overgaat. Berooven beeft een persoon tot voorwerp, de andere werkw. eene zaak. Berooven, ontrooven, ontkapen, afkapen en ontweldigen duiden altijd eene onrechtmatig ontnemen aan. Ontrooven duidt sterker het aanwenden van list of geweld aan dan ontnemen. Ontkapen en afkapen geven te kennen dat het ontnemen op behendige wijze en zeer vlug geschiedt; ontweldigen, dat het op eene ruwe wijze plaats heeft, dat er geweld bij gepleegd wordt. Het laatste woord is in de omgangstaal niet meer in gebruik; hiervoor wordt meer gezegd iemand iets met geweld afnemen. Ontfutselen én ook afhandig maken, is iets aan iemand ontnemen op sluwe, behendige wijze, hetzij voor eigen voordeel, hetzij ten bate van anderen. Bij ontfutselen staat de behendigheid, waarmede het geschiedt, sterk op den voorgrond. Iemand zijn geld ontnemen; den vijand den buit ontrooven; iemand van zijn geld berooven. Iemand zijne beurs ontfutselen. Iemand zijn geld afhandig maken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
afhandig, maken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.207.240.230.

debug info: 0.0018 c