ontweldigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets aan iemands macht of bezit ontrukken. Benemen komt alleen in bepaalde uitdrukkingen voor, z. a. iemand of zich het leven benemen, den lust benemen, enz.; berooven, ontnemen en ontrooven onderstellen meestal, dat het bezit op den ontnemer of roover overgaat. Berooven beeft een persoon tot voorwerp, de andere werkw. eene zaak. Berooven, ontrooven, ontkapen, afkapen en ontweldigen duiden altijd eene onrechtmatig ontnemen aan. Ontrooven duidt sterker het aanwenden van list of geweld aan dan ontnemen. Ontkapen en afkapen geven te kennen dat het ontnemen op behendige wijze en zeer vlug geschiedt; ontweldigen, dat het op eene ruwe wijze plaats heeft, dat er geweld bij gepleegd wordt. Het laatste woord is in de omgangstaal niet meer in gebruik; hiervoor wordt meer gezegd iemand iets met geweld afnemen. Ontfutselen én ook afhandig maken, is iets aan iemand ontnemen op sluwe, behendige wijze, hetzij voor eigen voordeel, hetzij ten bate van anderen. Bij ontfutselen staat de behendigheid, waarmede het geschiedt, sterk op den voorgrond. Iemand zijn geld ontnemen; den vijand den buit ontrooven; iemand van zijn geld berooven. Iemand zijne beurs ontfutselen. Iemand zijn geld afhandig maken.

ontrukken, ontweldigen, ontwringen

Iemand iets door sterke krachtsinspanning ontnemen. Ontrukken is iemand iets met een ruk ontnemen, door plotselinge aanwending van kracht. Ontweldigen heeft meer het geweld in het algemeen op het oog, de overmacht waarvan men gebruik maakt, om iemand die tegenstand biedt; iets te ontnemen. Ook bij ontwringen staat op den voorgrond dat er een sterke tegenstand geboden wordt, hierdoor wordt echter meer de wijze, waarop iets ontnomen wordt, aangeduid, n.l. door wringen of draaien. Het laatste onderstelt meer tijd en weerstand dan het eerste woord.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 100:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 43:

ontroven, ontstelen, ontweldigen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c