ontrukken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uithalen (ww) :
afhalen, afrukken, benemen, lostrekken, ontrukken, rooien, trekken, uitnemen, uitrukken, uittrekken, weghalen, wieden
wegnemen (ww) :
ontnemen, ontrukken, onttrekken, weghalen, wegvoeren
ontvoeren (ww) :
kidnappen, ontrukken, schaken

woordverbanden van ‘ontrukken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ontrukken, ontweldigen, ontwringen

Ontrukken — ontweldigen — ontwringen. Iemand iets door sterke krachtsinspanning ontnemen. Ontrukken is iemand iets met een ruk ontnemen, door plotselinge aanwending van kracht. Ontweldigen heeft meer het geweld in het algemeen op het oog, de overmacht waarvan men gebruik maakt, om iemand die tegenstand biedt; iets te ontnemen. Ook bij ontwringen staat op den voorgrond dat er een sterke tegenstand geboden wordt, hierdoor wordt echter meer de wijze, waarop iets ontnomen wordt, aangeduid, n.l. door wringen of draaien. Het laatste onderstelt meer tijd en weerstand dan het eerste woord.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afdwingen, afknevelen, afpersen, ontrukken, ontweldigen, ontwringen

AFDWINGEN, AFKNEVELEN, AFPERSEN, ONTRUKKEN, ONTWELDIGEN, ONTWRINGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 100.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c