afhalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afhalen (ww):
afzetten, verwijderen, weghalen
afhalen (ww):
halen, ontvangen, ophalen
afhalen (ww):
afnemen, schoonmaken
afhalen (ww):
schillen

als synoniem van een ander trefwoord:

uithalen (ww) :
afhalen, afrukken, benemen, lostrekken, ontrukken, rooien, trekken, uitnemen, uitrukken, uittrekken, weghalen, wieden
afnemen (ww) :
afdekken, afdoen, afhalen, afruimen, afstoffen, stoffen, uitdoen, weghalen
afstropen (ww) :
afhalen, kwellen, pellen, schillen
schoonmaken (ww) :
afhalen, jassen, schillen
halen (ww) :
afhalen, ophalen
ophalen (ww) :
afhalen

woordverbanden van ‘afhalen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
afhalen, afstropen, villen

Afhalen — afstroopen — villen. Het omhulsel, de huid of het vel van iets aftrekken. Afhalen en afstroopen worden bepaald van het aftrekken van het omhulsel gezegd. Afhalen kan ook een deel van het omhulsel betreffen; het wordt zoowel van planten en dieren als van onbezielde voorwerpen gezegd: boonen afhalen en een haas afhalen. Afstroopen wordt inzonderheid van het aftrekken van de huid van dieren, als hazen, konijnen, paling, enz. gezegd. Bij afhalen wordt verondersteld, dat men met eenige kracht moet trekken; afstroopen heeft meer op het oog het voorttrekken van de huid of bekleeding langs de oppervlakte van het lichaam, wat in één handeling geschiedt. Van menschen, en van de meeste dieren, waarvan de huid niet in eens kan afgetrokken worden, gebruikt men villen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afstropen, afhalen, villen

AFSTROOPEN, AFHALEN, VILLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 140.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afhalen
deponeren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.002 c