uithalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uithalen (ww):
afhalen, afrukken, benemen, lostrekken, ontrukken, rooien, trekken, uitnemen, uitrukken, uittrekken, weghalen, wieden
uithalen (ww):
ledigen, leeghalen, onttrekken, opruimen, puren, putten, schoonmaken, uitbaggeren, uitkrabben, uitruimen, uitsteken
uithalen (ww):
doen, flikken, uitrichten, uitspoken, uitvoeren, uitvreten
uithalen (ww):
krabben, maaien, schoppen, slaan
uithalen (ww):
aanvallen, opspelen, uitvallen
uithalen (ww):
spreken, uitspreken
uithalen (ww):
baten, helpen
uithalen (ww):
uitsparen
uithalen (ww):
uitwijken

als synoniem van een ander trefwoord:

slaan (ww) :
afranselen, afrossen, beuken, geselen, hameren, hengsten, houwen, kastijden, keilen, klappen geven, kleunen, knallen, knuppelen, kwakken, meppen, mishandelen, neuken, op de broek geven, pekken, petsen, raken, rammeien, rammen, ranselen, smakken, stampen, stompen, stoten, straffen, timmeren, treffen, turven, uithalen, vechten
uitdoen (ww) :
afdoen, afnemen, afzetten, uitdoven, uitdraaien, uithalen, uitmaken, uitnemen, uitschakelen, uittrekken
uittrekken (ww) :
aftrekken, extraheren, lostrekken, trekken, uithalen, uitrukken
uitrichten (ww) :
bewerken, doen, uithalen, uitspoken, uitvoeren
afrukken (ww) :
afscheuren, uithalen, uittrekken, wegrukken
rooien (ww) :
kappen, roden, uitdoen, uithalen
uitsteken (ww) :
uithalen, uitspoken, uitvreten
uitvoeren (ww) :
uithalen, uitspoken, uitvreten
doen (ww) :
uithalen, uitwerken, wekken
uitvreten (ww) :
uithalen, uitspoken
uitzetten (ww) :
uithalen, uitspoken
spreken (ww) :
blaffen, uithalen
flikken (ww) :
maken, uithalen
trekken (zn) :
halen, meetrekken, rukken, sjorren, slepen, sleuren, uithalen, uittrekken, voorttrekken

woordverbanden van ‘uithalen’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 219:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c