afrossen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afrossen (ww) :
afdekken, afdrogen, afkloppen, aframmelen, afranselen, aftroeven, aftuigen, koteren, mishandelen, pegelen, pekelen, pekken, rammel geven, slaag geven, slaan, tuchtigen
afrossen (ww) :
roskammen

als synoniem van een ander trefwoord:

slaan (ww) :
afranselen, afrossen, beuken, geselen, hameren, hengsten, houwen, kastijden, keilen, klappen geven, kleunen, knallen, knuppelen, kwakken, meppen, mishandelen, neuken, op de broek geven, pekken, petsen, raken, rammeien, rammen, ranselen, smakken, stampen, stompen, stoten, straffen, timmeren, treffen, turven, uithalen, vechten
aftuigen (ww) :
afdekken, afdrogen, aframmelen, afranselen, afrossen, aftroeven, bont en blauw slaan, in elkaar slaan, koteren, pegelen, pekelen, pekken, tuchtigen
aframmelen (ww) :
afdekken, afdrogen, afranselen, afrossen, aftroeven, aftuigen, koteren, pegelen, pekelen, pekken, toetakelen, tuchtigen
afranselen (ww) :
afdekken, afdrogen, aframmelen, afrossen, aftroeven, aftuigen, koteren, pegelen, pekelen, pekken, toetakelen, tuchtigen
pekelen (ww) :
afranselen, afrossen, pegelen
toetakelen (ww) :
afrossen, te grazen nemen

woordverbanden van ‘afrossen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Dit laatste is het gewone woord voor iemand slagen geven. Slaan kan zich echter beperken tot één slag, de vier andere woorden niet. Deze geven alle te kennen, dat men iemand zooveel slagen geeft, totdat men het voor voldoende houdt. Wat hun gebruik betreft verschillen zij in zooverre, dat afsmeren bijna geheel verouderd is, afrossen en afkloppen meer tot de schrijftaal zijn beperkt, terwijl afranselen zoowel in schrijf- als spreektaal gebruikt wordt.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0173 nc