afkloppen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afrossen (ww) :
afdekken, afdrogen, afkloppen, aframmelen, afranselen, aftroeven, aftuigen, koteren, mishandelen, pegelen, pekelen, pekken, rammel geven, slaag geven, slaan, tuchtigen
afslaan (ww) :
afkloppen, trotseren, weerstaan, wegslaan

woordverbanden van ‘afkloppen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Dit laatste is het gewone woord voor iemand slagen geven. Slaan kan zich echter beperken tot één slag, de vier andere woorden niet. Deze geven alle te kennen, dat men iemand zooveel slagen geeft, totdat men het voor voldoende houdt. Wat hun gebruik betreft verschillen zij in zooverre, dat afsmeren bijna geheel verouderd is, afrossen en afkloppen meer tot de schrijftaal zijn beperkt, terwijl afranselen zoowel in schrijf- als spreektaal gebruikt wordt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c