afranselen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afranselen (ww) :
afdekken, afdrogen, aframmelen, afrossen, aftroeven, aftuigen, koteren, pegelen, pekelen, pekken, toetakelen, tuchtigen

als synoniem van een ander trefwoord:

slaan (ww) :
afranselen, afrossen, beuken, geselen, hameren, hengsten, houwen, kastijden, keilen, klappen geven, kleunen, knallen, knuppelen, kwakken, meppen, mishandelen, neuken, op de broek geven, pekken, petsen, raken, rammeien, rammen, ranselen, smakken, stampen, stompen, stoten, straffen, timmeren, treffen, turven, uithalen, vechten
afrossen (ww) :
afdekken, afdrogen, afkloppen, aframmelen, afranselen, aftroeven, aftuigen, koteren, mishandelen, pegelen, pekelen, pekken, rammel geven, slaag geven, slaan, tuchtigen
aftuigen (ww) :
afdekken, afdrogen, aframmelen, afranselen, afrossen, aftroeven, bont en blauw slaan, in elkaar slaan, koteren, pegelen, pekelen, pekken, tuchtigen
aframmelen (ww) :
afdekken, afdrogen, afranselen, afrossen, aftroeven, aftuigen, koteren, pegelen, pekelen, pekken, toetakelen, tuchtigen
kastijden (ww) :
afranselen, geselen, gispen, slaan, straffen, tuchtigen
geselen (ww) :
afranselen, kastijden, slaan, striemen
pekelen (ww) :
afranselen, afrossen, pegelen
platslaan (ww) :
afranselen, aftuigen
toetakelen (ww) :
afranselen, aftuigen
afdrogen (ww) :
afranselen
aftroeven (ww) :
afranselen

woordverbanden van ‘afranselen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Dit laatste is het gewone woord voor iemand slagen geven. Slaan kan zich echter beperken tot één slag, de vier andere woorden niet. Deze geven alle te kennen, dat men iemand zooveel slagen geeft, totdat men het voor voldoende houdt. Wat hun gebruik betreft verschillen zij in zooverre, dat afsmeren bijna geheel verouderd is, afrossen en afkloppen meer tot de schrijftaal zijn beperkt, terwijl afranselen zoowel in schrijf- als spreektaal gebruikt wordt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c