afdrogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdrogen (ww):
droogmaken, vegen
afdrogen (ww):
afranselen
afdrogen (ww):
inmaken

als synoniem van een ander trefwoord:

afrossen (ww) :
afdekken, afdrogen, afkloppen, aframmelen, afranselen, aftroeven, aftuigen, koteren, mishandelen, pegelen, pekelen, pekken, rammel geven, slaag geven, slaan, tuchtigen
aftuigen (ww) :
afdekken, afdrogen, aframmelen, afranselen, afrossen, aftroeven, bont en blauw slaan, in elkaar slaan, koteren, pegelen, pekelen, pekken, tuchtigen
overwinnen (ww) :
afdrogen, inmaken, inpakken, kloppen, overmeesteren, slaan, triomferen, verslaan, verwinnen, vloeren, winnen, zegepralen, zegevieren
aframmelen (ww) :
afdekken, afdrogen, afranselen, afrossen, aftroeven, aftuigen, koteren, pegelen, pekelen, pekken, toetakelen, tuchtigen
afranselen (ww) :
afdekken, afdrogen, aframmelen, afrossen, aftroeven, aftuigen, koteren, pegelen, pekelen, pekken, toetakelen, tuchtigen
kloppen (ww) :
afdrogen, inmaken, overwinnen, pakken, verslaan
drogen (ww) :
afdrogen, droog vegen, droogmaken
droogmaken (ww) :
afdrogen, drogen

woordverbanden van ‘afdrogen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afvegen, afdrogen, afnemen, afwissen

Afvegen — afdrogen — afnemen — afwisschen. Met een doek of een ander reinigingswerktuig stof, vuil of vocht wegnemen. Af drogen wordt alleen gezegd van de geheele verwijdering van vocht, zoodat het voorwerp weder geheel droog wordt; afvegen beteekent doorgaans het verwijderen door middel van een droog voorwerp (doek, bezem, enz.) van nat of droog vuil; afnemen is de geijkte term voor stofreinigen; het wordt echter tevens gebruikt voor het schoonmaken door middel van natte of droge doeken van plafonds, lambrizeering, enz.; met afwisschen gaat steeds het denkbeeld van vocht gepaard, onverschillig of droog vuil of stof met een vochtig werktuig, dan wel iets vochtigs met een droog voorwerp wordt weggestreken. Gebezigd van een of ander vocht, dat verwijderd moet worden, beteekenen afvegen en afwisschen hetzelfde; het laatste is echter minder gemeenzaam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afvegen, afdrogen, afwissen

AFVEGEN, AFDROOGEN, AFWISSCHEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 143.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c