afvegen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afvegen (ww) :
afboenen, afwissen, reinigen, schoonmaken, schoonvegen, vegen, wegvegen
afvegen (ww) :
aflappen, afnemen, verwijderen, weghalen, wegpoetsen

als synoniem van een ander trefwoord:

schoonmaken (ww) :
afbijten, afborstelen, afdoen, afnemen, afspoelen, afvegen, boenen, kuisen, leeghalen, ontsmetten, opkuisen, opschonen, poetsen, reinigen, schrobben, schuren, spoelen, stoffen, uitbaggeren, uitmesten, vagen, vegen, wassen, zuigen, zuiveren
vegen (ww) :
afborstelen, afvegen, keren, schoonvegen, stoffen, wissen
afwissen (ww) :
afvegen

woordverbanden van ‘afvegen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Met een doek of een ander reinigingswerktuig stof, vuil of vocht wegnemen. Af drogen wordt alleen gezegd van de geheele verwijdering van vocht, zoodat het voorwerp weder geheel droog wordt; afvegen beteekent doorgaans het verwijderen door middel van een droog voorwerp (doek, bezem, enz.) van nat of droog vuil; afnemen is de geijkte term voor stofreinigen; het wordt echter tevens gebruikt voor het schoonmaken door middel van natte of droge doeken van plafonds, lambrizeering, enz.; met afwisschen gaat steeds het denkbeeld van vocht gepaard, onverschillig of droog vuil of stof met een vochtig werktuig, dan wel iets vochtigs met een droog voorwerp wordt weggestreken. Gebezigd van een of ander vocht, dat verwijderd moet worden, beteekenen afvegen en afwisschen hetzelfde; het laatste is echter minder gemeenzaam.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 143:

afvegen, afdrogen, afwissen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c