weerstaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

trotseren (ww) :
braveren, tarten, uitdagen, weerstaan, weerstreven
afslaan (ww) :
afkloppen, trotseren, weerstaan, wegslaan
standhouden (ww) :
weerstaan, zich weren

woordverbanden van ‘weerstaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
zich aankanten tegen, beletten, dwarsbomen, zich verzetten tegen, weerstaan, weerstreven

Aankanten (zich .... tegen) — beletten — dwarsboomen — zich verzetten (tegen) — wederstaan — wederstreven. Iemand het volvoeren eener handeling moeilijk maken. Zich aankanten tegen en, minder sterk, zich verzetten tegen geven te kennen, dat men eene handeling of maatregel van een persoon uitgaande tracht tegen te houden. Wederstaan (evenals wederstreven en dwarsboomen bij voorkeur ten opzichte van personen gebezigd) is zich met kracht verzetten; het wordt bijna alleen in hoogeren stijl gebruikt: Ik wederstond hem in het aangezicht. Wederstreven en dwarsboomen geven (het laatste het sterkst) te kennen, dat het geschiedt met de bepaalde bedoeling om iemand tegen te werken. Ik werd in al mijne pogingen gedwarsboomd. Beletten geeft te kennen, dat men als zeker stelt, dat deze pogingen met den gewenschten uitslag bekroond worden, iets dat bij de voorgaande in het onzekere wordt gelaten. Hij belette hem zijn voornemen uit te voeren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
zich aankanten, zich verzetten, weerstaan, weerstreven

ZICH AANKANTEN, ZICH VERZETTEN, WEERSTAAN, WEERSTREVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 27.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weerstaan
toegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c