verzetten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzetten (ww):
afleiden, omzetten, verleggen, verplaatsen, verschuiven
verzetten (ww):
verpanden

als synoniem van een ander trefwoord:

verplaatsen (ww) :
bewegen, omzetten, overbrengen, overdragen, overleveren, overplaatsen, overzetten, transfereren, transporteren, verhangen, verleggen, verschikken, verschuiven, vervoeren, verzetten
ontspannen (ww) :
luwen, recupereren, relaxen, rusten, verkwikken, verpozen, verstrooien, vertreden, verzetten
tegengaan (ww) :
bestrijden, beteugelen, bevechten, verhinderen, verzetten
verschuiven (ww) :
opschorten, uitstellen, verleggen, verplaatsen, verzetten
omzetten (ww) :
verzetten

woordverbanden van ‘verzetten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
belenen, verpanden, verzetten

BELEENEN, VERPANDEN, VERZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 277.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verzetten
toegeven
zie ook:
zich verzetten, zich verzetten tegen, verzet, verzetten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c