overdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overdragen (ww) :
doorgeven, doorsluizen, geven, leveren, overbrengen, overdoen, overgeven, overhandigen, overhevelen, overleggen, overleveren, oversturen, ter hand stellen, toevertrouwen, uitleveren, verplaatsen
overdragen (ww) :
afstaan, delegeren
overdragen (ww) :
doorvertellen
overdragen (ww) :
afwentelen
overdragen (ww) :
besmetten

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
verplaatsen (ww) :
bewegen, omzetten, overbrengen, overdragen, overleveren, overplaatsen, overzetten, transfereren, transporteren, verhangen, verleggen, verschikken, verschuiven, vervoeren, verzetten
overbrengen (ww) :
doorsluizen, doorstaan, overdragen, overgieten, overplanten, overzenden, overzetten, transfereren, transponeren, transporteren, verhuizen, verplaatsen, vervoeren, verzenden
doorgeven (ww) :
doorsluizen, doorvertellen, laten rondgaan, melden, overbrengen, overdragen, overhandigen, overleggen, overleveren, ter hand stellen, toesteken, verdergeven
overgeven (ww) :
afgeven, afstaan, afstand doen van, inleveren, opgeven, overdragen, overhandigen, overlaten, overleveren, prijsgeven, toevertrouwen, uitleveren
aangeven (ww) :
afdragen, aanreiken, doorgeven, geven, overdragen, overgeven, overhandigen, overreiken, toereiken, toesteken
overleggen (ww) :
afstaan, deponeren, fourneren, inleveren, overdragen, overhandigen, ter hand stellen, tonen, voorleggen
overbrengen (ww) :
kanaliseren, luchten, overdragen, uitdrukken, ventileren, vertalen, vertolken
overleveren (ww) :
afgeven, leveren, overdragen, overgeven, overhandigen, prijsgeven
overdoen (ww) :
afstaan, aliëneren, overdragen, overlaten, verkopen
transporteren (ww) :
overdragen, overschrijven
afdragen (ww) :
overdragen, overhandigen
afwentelen (ww) :
afschuiven, overdragen
delegeren (ww) :
overdragen

woordverbanden van ‘overdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 135:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c