overdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overdragen (ww) :
verplaatsen, doorgeven, overgeven, overleggen, geven, leveren, overbrengen, uitleveren, overhandigen, toevertrouwen, overdoen, overhevelen, overleveren, ter hand stellen, oversturen, doorsluizen
overdragen (ww) :
delegeren, afstaan
overdragen (ww) :
doorvertellen
overdragen (ww) :
afwentelen
overdragen (ww) :
besmetten

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
bezorgen, bieden, afleveren, aanvoeren, bevoorraden, geven, opleveren, overdragen, produceren, brengen, verschaffen, voorzien, verstrekken, afgeven, overleveren, toevoeren, schaffen, fourneren, aanleveren, toeleveren
verplaatsen (ww) :
verzetten, vervoeren, overdragen, overbrengen, omzetten, bewegen, transporteren, overzetten, overplaatsen, verleggen, verschuiven, verhangen, overleveren, verschikken, transfereren
overbrengen (ww) :
verplaatsen, vervoeren, overdragen, doorstaan, verhuizen, overgieten, verzenden, transporteren, overzetten, transfereren, transponeren, overzenden, overplanten, doorsluizen
doorgeven (ww) :
overleggen, melden, overdragen, overbrengen, overhandigen, doorvertellen, laten rondgaan, overleveren, ter hand stellen, toesteken, verdergeven, doorsluizen
overgeven (ww) :
opgeven, inleveren, overdragen, prijsgeven, uitleveren, overhandigen, afstand doen van, afstaan, afgeven, toevertrouwen, overlaten, overleveren
aangeven (ww) :
overgeven, doorgeven, geven, overdragen, overhandigen, afdragen, toereiken, aanreiken, toesteken, overreiken
overleggen (ww) :
inleveren, overdragen, tonen, overhandigen, afstaan, deponeren, voorleggen, ter hand stellen, fourneren
overbrengen (ww) :
luchten, uitdrukken, overdragen, vertalen, ventileren, vertolken, kanaliseren
overleveren (ww) :
overgeven, leveren, overdragen, prijsgeven, overhandigen, afgeven
overdoen (ww) :
verkopen, overdragen, afstaan, overlaten, aliëneren
transporteren (ww) :
overschrijven, overdragen
afdragen (ww) :
overdragen, overhandigen
afwentelen (ww) :
overdragen, afschuiven
delegeren (ww) :
overdragen

woordverbanden van ‘overdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 135:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0251 c