overdragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overdragen (ww):
doorgeven, doorsluizen, geven, leveren, overbrengen, overdoen, overgeven, overhandigen, overhevelen, overleggen, overleveren, oversturen, ter hand stellen, toevertrouwen, uitleveren, verplaatsen
overdragen (ww):
afstaan, delegeren
overdragen (ww):
doorvertellen
overdragen (ww):
afwentelen
overdragen (ww):
besmetten

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
verplaatsen (ww) :
bewegen, omzetten, overbrengen, overdragen, overleveren, overplaatsen, overzetten, transfereren, transporteren, verhangen, verleggen, verschikken, verschuiven, vervoeren, verzetten
overbrengen (ww) :
doorsluizen, doorstaan, overdragen, overgieten, overplanten, overzenden, overzetten, transfereren, transponeren, transporteren, verhuizen, verplaatsen, vervoeren, verzenden
doorgeven (ww) :
doorsluizen, doorvertellen, laten rondgaan, melden, overbrengen, overdragen, overhandigen, overleggen, overleveren, ter hand stellen, toesteken, verdergeven
overgeven (ww) :
afgeven, afstaan, afstand doen van, inleveren, opgeven, overdragen, overhandigen, overlaten, overleveren, prijsgeven, toevertrouwen, uitleveren
aangeven (ww) :
afdragen, aanreiken, doorgeven, geven, overdragen, overgeven, overhandigen, overreiken, toereiken, toesteken
overleggen (ww) :
afstaan, deponeren, fourneren, inleveren, overdragen, overhandigen, ter hand stellen, tonen, voorleggen
overbrengen (ww) :
kanaliseren, luchten, overdragen, uitdrukken, ventileren, vertalen, vertolken
overleveren (ww) :
afgeven, leveren, overdragen, overgeven, overhandigen, prijsgeven
overdoen (ww) :
afstaan, aliëneren, overdragen, overlaten, verkopen
transporteren (ww) :
overdragen, overschrijven
afdragen (ww) :
overdragen, overhandigen
afwentelen (ww) :
afschuiven, overdragen
delegeren (ww) :
overdragen

woordverbanden van ‘overdragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afstaan, afstand doen, afstappen, afzien, overdragen, overlaten

AFSTAAN, AFSTAND DOEN, AFSTAPPEN, AFZIEN, OVERDRAGEN, OVERLATEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 135.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0025 c