aanreiken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanreiken (ww) :
aanbieden, aangeven, geven, langen, offreren, overgeven, overhandigen, overreiken, presenteren, reiken, ter hand stellen, toereiken, toesteken, toestoppen

als synoniem van een ander trefwoord:

geven (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, afstaan, bezorgen, cadeau doen, leveren, schenken, toebedelen, toedienen, toesteken, uitreiken, verschaffen, verschenken, verstrekken, weggeven
aanbieden (ww) :
aangeven, aanreiken, afgeven, doneren, geven, langen, offeren, offreren, opgeven, overhandigen, presenteren, reiken, schenken, toesteken, toevertrouwen, voorhouden
overhandigen (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, geven, indienen, opgeven, overgeven, overleveren, overreiken, ter hand stellen, toesteken, uitreiken
aangeven (ww) :
afdragen, aanreiken, doorgeven, geven, overdragen, overgeven, overhandigen, overreiken, toereiken, toesteken
brengen (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, bieden, offreren
presenteren (ww) :
aanbieden, aanreiken, bieden, indienen, offreren
reiken (ww) :
aangeven, aanreiken, bieden, geven, overreiken
overgeven (ww) :
aangeven, aanreiken, doorgeven, toesteken
afgeven (ww) :
aanreiken, bezorgen, overhandigen
doorgeven (ww) :
aangeven, aanreiken, rondgaan
opgeven (ww) :
aanreiken, overhandigen

woordverbanden van ‘aanreiken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aangeven, aanlangen, aanreiken

Iemand iets in handen geven. Aangeven is de algemeene uitdrukking. Aanlangen en aanreiken geven te kennen, dat de persoon aan wien men een voorwerp geeft, er zelf niet bij kan. Aanlangen is minder in gebruik dan aanreiken on meer in gemeenzamen stijl. Geef mij de krant eens aan, ik wil de advertentie met eigen oogen zien. Reik mij mijn glas eens aan; ginds staat het. Lang mijn pijp eens aan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 6:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c