offeren

als woordenboektrefwoord:

offeren:
(offerde, geofferd), aanbieden ; ten offer brengen ; betalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aanbieden (ww) :
aangeven, aanreiken, afgeven, doneren, geven, langen, offeren, offreren, opgeven, overhandigen, presenteren, reiken, schenken, toesteken, toevertrouwen, voorhouden

woordverbanden van ‘offeren’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Van datgene wat den mensch dierbaar is (geld en goed, gezondheid en leven) afstand doen, het prijs geven ter wille van iemand, dien men hoog waardeert, of van iets dat men vurig verlangt te bezitten, of als een hooger goed beschouwt. Opofferen is in deze opvatting de gewone uitdrukking, offeren behoort tot den hoogeren stijl. In ten offer brengen, dat, wat het gebruik betreft, tusschen offeren en opofferen het midden houdt, treedt het vrijwillige der handeling iets meer op den voorgrond. Buddha bracht alles, wat in het oog van gewone menschen waarde bezit, macht, aanzien, rijkdom en genot, aan zijne godsdienstige overtuiging ten offer. Alles opofferen aan zijne heerschzucht. Ter eere Gods werden honderd runderen geofferd.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c