opofferen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opofferen (ww) :
prijsgeven, afstaan
opofferen (ww) :
toewijden

als synoniem van een ander trefwoord:

bieden (ww) :
bezorgen, lenen, geven, aanbieden, leveren, opofferen, schenken, brengen, toestaan, verschaffen, toekennen, presenteren, toesteken, reiken, offreren

woordverbanden van ‘opofferen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Van datgene wat den mensch dierbaar is (geld en goed, gezondheid en leven) afstand doen, het prijs geven ter wille van iemand, dien men hoog waardeert, of van iets dat men vurig verlangt te bezitten, of als een hooger goed beschouwt. Opofferen is in deze opvatting de gewone uitdrukking, offeren behoort tot den hoogeren stijl. In ten offer brengen, dat, wat het gebruik betreft, tusschen offeren en opofferen het midden houdt, treedt het vrijwillige der handeling iets meer op den voorgrond. Buddha bracht alles, wat in het oog van gewone menschen waarde bezit, macht, aanzien, rijkdom en genot, aan zijne godsdienstige overtuiging ten offer. Alles opofferen aan zijne heerschzucht. Ter eere Gods werden honderd runderen geofferd.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c