toestaan

als woordenboektrefwoord:

toestaan:
(stond tóe, toegestaan), veroorloven, inwilligen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toestaan (ww) :
approberen, autoriseren, dulden, fiatteren, gedogen, goedkeuren, instemmen, inwilligen, laten, permitteren, toelaten, tolereren, velen, vergunnen, veroorloven
toestaan (ww) :
bieden, gunnen, schenken, toebedelen, toedelen, toekennen, verlenen

als synoniem van een ander trefwoord:

billijken (ww) :
aanmoedigen, aannemen, bekrachtigen, goedkeuren, goedvinden, in orde bevinden, inwilligen, rechtvaardigen, steunen, toestaan, toestemmen, voelen voor
bieden (ww) :
aanbieden, bezorgen, brengen, geven, lenen, leveren, offreren, opofferen, presenteren, reiken, schenken, toekennen, toestaan, toesteken, verschaffen
lijden (ww) :
doorstaan, dulden, gedogen, mogen, ondergaan, ondervinden, toelaten, toestaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren, vergunnen
verlenen (ww) :
bezorgen, bieden, geven, gunnen, mededelen, schenken, toedelen, toekennen, toestaan, toewijzen, uitdelen, vergunnen, verschaffen, verstrekken
toekennen (ww) :
aanwijzen, adjudiceren, gunnen, schenken, toebedelen, toemeten, toestaan, toewijzen, verlenen
tolereren (ww) :
doorlaten, dulden, gedogen, goedkeuren, nemen, toelaten, toestaan, velen, verdragen, verduren
gedogen (ww) :
accepteren, dulden, goedkeuren, toelaten, toestaan, tolereren, verdragen, veroorloven
inwilligen (ww) :
goedkeuren, honoreren, involgen, toekennen, toestaan, toestemmen, vergunnen
gunnen (ww) :
geven, schenken, toestaan, toewijzen, verlenen, verschaffen, wegschenken
goedkeuren (ww) :
billijken, goedvinden, instemmen, rechtvaardigen, toestaan, toestemmen
toelaten (ww) :
dulden, gedogen, goedkeuren, laten, toestaan, tolereren, verdragen
dulden (ww) :
gedogen, toelaten, toestaan, tolereren, velen
toegeven (ww) :
inwilligen, toestaan, toestemmen, vergunnen
permitteren (ww) :
goedvinden, toelaten, toestaan, vergunnen
stemmen (ww) :
aannemen, goedkeuren, toestaan, verlenen
laten (ww) :
dulden, toelaten, toestaan, veroorloven
velen (ww) :
accepteren, dulden, toestaan
gunnen (ww) :
jonnen, toestaan
mogelijk maken (ww) :
dulden, toestaan

woordverbanden van ‘toestaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Te kennen geven, dat men zich tegen eene daad niet verzet. Toestaan, veroorloven en vergunnen zeggen niets anders, dan dat men aan het volbrengen van iets geen hinderpalen in den weg stelt. Gij hebt mij in uwe macht, als gij er dus op blijft aandringen, dan zal ik wel genoodzaakt zijn u die vergunning te verleenen. Toestemmen, bewilligen en inwilligen onderstellen eene uitdrukkelijke goedkeuring. (Zie toestemmen). Bij inwilligen is de toestemming meer afgedwongen, bij bewilligen meer vrijwillig. Voor ditmaal zal ik uw verzoek nog eens inwilligen. Mozes bewilligde bij den man te wonen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 352:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toestaan
bestrijden, ontzeggen, tegengaan, verbieden, weigeren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c