uithouden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uithouden (ww):
doorstaan, dulden, harden, kroppen, uitstaan, uitzingen, verdragen, verduren, volhouden
uithouden (ww):
uitstrekken

als synoniem van een ander trefwoord:

doorstaan (ww) :
doorkomen, doorleven, doormaken, dulden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, overleven, trotseren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren
lijden (ww) :
doorstaan, dulden, gedogen, mogen, ondergaan, ondervinden, toelaten, toestaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren, vergunnen
dragen (ww) :
doorstaan, dulden, harden, opbrengen, uithouden, uitstaan, velen, verdragen, verduren, voortbrengen
uitstaan (ww) :
doorstaan, dragen, dulden, klokken, kroppen, lijden, stellen, uithouden, velen, verdragen, verduren
dulden (ww) :
doorstaan, dragen, lijden, nemen, ondergaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren
houden (ww) :
consolideren, standhouden, uithouden, uitzingen, verduren, volhouden
harden (ww) :
dulden, keren, uithouden, verduren, volhouden
maken (ww) :
doorstaan, halen, uithouden, uitstaan
kroppen (ww) :
uithouden, verduren, volhouden
stellen (ww) :
doen, uithouden, volhouden
volhouden (ww) :
harden, kroppen, uithouden
keren (ww) :
harden, uithouden

woordverbanden van ‘uithouden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
doorstaan, dragen, dulden, lijden, ondergaan, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren

Doorstaan — dragen — dulden — lijden — ondergaan — uithouden — uitstaan — verdragen — verduren. Het een of andere kwaad ondervinden, waartegen men zich niet verzet. Lijden drukt dit denkbeeld in het algemeen uit. Doorstaan is lijden ten einde toe; hierbij heeft men tevens het oog op de krachtsinspanning van den lijder in verhouding tot het kwaad, dat geleden wordt. Hij kon die operatie niet doorstaan, zijne krachten konden het niet uithouden. In de meeste gevallen wordt er het niet bezwijken onder het leed of het kwaad door uitgedrukt. Het eene schip leed schipbreuk, het andere doorstond den storm. Dragen is aanhoudend lijden van iets, dat meer drukt dan dat het pijn veroorzaakt, en wat niet te veranderen is; verdragen heeft de bijgedachte van dit vrijwillig te doen. Socrates verdroeg de grenzenlooze ondankbaarheid zijner medeburgers met de kalmte van den wijsgeer. Met gelatenheid iets verdragen is dulden; hierbij denkt men echter aan eenigen tegenzin, hetgeen bij verdragen niet zoo zeer het geval is. Dikwijls wordt door dulden uitgedrukt het begrip van iets onverdiend lijden. Ondergaan wordt alleen gezegd van het zich onderwerpen aan de eene of andere daad, die ons onaangenaam is, het ziet niet op zielelijden. Men ondergaat eene operatie en lijdt de pijn. Uitstaan is het met wilskracht dulden van iets onaangenaams of pijnlijks, dat aanhoudt, terwijl verduren meer het zich lijdelijk onderwerpen te kennen geeft Uithouden is iets onaangenaams of lastigs tot het einde verduren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doorstaan, dragen, dulden, lijden, ondergaan, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren

DOORSTAAN, DRAGEN, DULDEN, LIJDEN, ONDERGAAN, UITHOUDEN, UITSTAAN, VERDRAGEN, VERDUREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 100.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uithouden
afnokken, eindigen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0022 c