gedogen

als woordenboektrefwoord:

gedogen:
(gedoogd), toestaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gedogen (ww) :
accepteren, dulden, goedkeuren, toelaten, toestaan, tolereren, verdragen, veroorloven

als synoniem van een ander trefwoord:

toestaan (ww) :
approberen, autoriseren, dulden, fiatteren, gedogen, goedkeuren, instemmen, inwilligen, laten, permitteren, toelaten, tolereren, velen, vergunnen, veroorloven
lijden (ww) :
doorstaan, dulden, gedogen, mogen, ondergaan, ondervinden, toelaten, toestaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren, vergunnen
tolereren (ww) :
doorlaten, dulden, gedogen, goedkeuren, nemen, toelaten, toestaan, velen, verdragen, verduren
trotseren (ww) :
doorstaan, dragen, dulden, gedogen, harden, overleven, velen, verdragen, verduren
toelaten (ww) :
dulden, gedogen, goedkeuren, laten, toestaan, tolereren, verdragen
dulden (ww) :
gedogen, toelaten, toestaan, tolereren, velen

woordverbanden van ‘gedogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zich tegen het een of ander niet verzetten. Toelaten heeft de algemeene beteekenis; gedoogen voegt daar het bijdenkbeeld aan toe, dat men wel de macht heeft om zich tegen iets te verzetten, doch het oogluikend toelaat, of werkeloos aanziet. Dulden is het lijdelijk toelaten van iets onaangenaams dat ons aangedaan wordt. Veroorloven veronderstelt, dat men geheel uit vrijen wil toelaat, wat men in zijne macht had te weigeren of te beletten. Het nadert meer tot de beteekenis van toestaan, vergunnen. Men is genoodzaakt zijne dienstboden veel toe te laten, dat men eigenlijk niet moest gedoogen, laat staan veroorloven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 125:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c