ondervinden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondervinden (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, lijden, leren, meemaken, opsteken, doorleven, gewaarworden, gevoelen
ondervinden (ww) :
ontvangen, verkrijgen

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
blootleggen, onderscheiden, merken, vinden, uitvinden, te weten komen, bespeuren, opsporen, uitpluizen, ondervinden, aantreffen, achterhalen, opsteken, detecteren, gewaarworden, opduikelen, bemerken, opspeuren, tot de ontdekking komen, in het oog krijgen
meemaken (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, proeven, ontmoeten, zien, ondervinden, doorstaan, lijden, doormaken, smaken, doorleven, gewaarworden, voorhebben, gevoelen
doorstaan (ww) :
ondergaan, verdragen, overleven, uithouden, ondervinden, trotseren, lijden, uitstaan, verduren, meemaken, doorkomen, doormaken, dulden, doorleven
lijden (ww) :
ondergaan, verdragen, toelaten, uithouden, ondervinden, doorstaan, uitstaan, mogen, toestaan, verduren, dulden, gedogen, tolereren, vergunnen
ervaren (ww) :
beleven, ondergaan, voelen, proeven, merken, ontmoeten, zien, ondervinden, lijden, meemaken, aanvoelen, doorleven, gewaarworden, gevoelen
beleven (ww) :
ervaren, ondergaan, ontmoeten, ondervinden, lijden, bijwonen, meemaken, doormaken, doorleven, gewaarworden, gevoelen
voelen (ww) :
ervaren, merken, begrijpen, bespeuren, ondervinden, waarderen, aanvoelen, beseffen, gewaarworden, invoelen, gevoelen
gewaarworden (ww) :
onderscheiden, ervaren, voelen, merken, bespeuren, ondervinden, waarnemen, ontdekken, bemerken, ontwaren, gevoelen
leren (ww) :
bestuderen, blokken, ondervinden, studeren, oppikken, opsteken, bedreven raken, memoriseren, in je oren knopen
gevoelen (ww) :
ervaren, ondergaan, beleven, voelen, merken, ontmoeten, ondervinden, lijden, beseffen, gewaarworden
ontmoeten (ww) :
ervaren, beleven, voelen, vinden, ondervinden, stuiten op, stoten op, aantreffen, gewaarworden
ondergaan (ww) :
verdragen, ondervinden, doorstaan, lijden, verduren, dulden
voorhebben (ww) :
overkomen, beleven, ondervinden, meemaken

woordverbanden van ‘ondervinden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beleven:
doorleven, ondervinden, ondergaan, ervaren, wedervaren (niet: meemaken)
ervaren:
ondervinden, beleven (niet: meemaken)
genieten:
smaken, ondervinden, proeven, verlustigen, smullen
gevoelen:
voelen, gewaarworden, waarnemen, inzien, begrijpen, menen, merken, ondervinden
merken:
bemerken, opmerken, zien, gewaarworden, ontwaren, waarnemen, gevoelen, ondervinden, bevinden, ontdekken
ondergaan:
lijden, dulden, toelaten, ondervinden
ondervinden:
ervaren, beleven
ondervinden:
merken, gewaarworden, genieten, gevoelen, ondergaan (niet: meemaken)
proeven:
smaken, ondervinden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c