ondervinden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondervinden (ww) :
beleven, doorleven, ervaren, gevoelen, gewaarworden, leren, lijden, meemaken, ondergaan, opsteken
ondervinden (ww) :
ontvangen, verkrijgen

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
aantreffen, achterhalen, bemerken, bespeuren, blootleggen, detecteren, gewaarworden, in het oog krijgen, merken, onderscheiden, ondervinden, opduikelen, opspeuren, opsporen, opsteken, te weten komen, tot de ontdekking komen, uitpluizen, uitvinden, vinden
meemaken (ww) :
beleven, doorleven, doormaken, doorstaan, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, smaken, voorhebben, zien
doorstaan (ww) :
doorkomen, doorleven, doormaken, dulden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, overleven, trotseren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren
lijden (ww) :
doorstaan, dulden, gedogen, mogen, ondergaan, ondervinden, toelaten, toestaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren, vergunnen
ervaren (ww) :
aanvoelen, beleven, doorleven, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, proeven, voelen, zien
beleven (ww) :
bijwonen, doorleven, doormaken, ervaren, gevoelen, gewaarworden, lijden, meemaken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten
voelen (ww) :
aanvoelen, begrijpen, beseffen, bespeuren, ervaren, gevoelen, gewaarworden, invoelen, merken, ondervinden, waarderen
gewaarworden (ww) :
bemerken, bespeuren, ervaren, gevoelen, merken, onderscheiden, ondervinden, ontdekken, ontwaren, voelen, waarnemen
leren (ww) :
bedreven raken, bestuderen, blokken, in je oren knopen, memoriseren, ondervinden, oppikken, opsteken, studeren
gevoelen (ww) :
beleven, beseffen, ervaren, gewaarworden, lijden, merken, ondergaan, ondervinden, ontmoeten, voelen
ontmoeten (ww) :
aantreffen, beleven, ervaren, gewaarworden, ondervinden, stoten op, stuiten op, vinden, voelen
ondergaan (ww) :
doorstaan, dulden, lijden, ondervinden, verdragen, verduren
voorhebben (ww) :
beleven, meemaken, ondervinden, overkomen

woordverbanden van ‘ondervinden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beleven:
doorleven, ondervinden, ondergaan, ervaren, wedervaren (niet: meemaken)
ervaren:
ondervinden, beleven (niet: meemaken)
genieten:
smaken, ondervinden, proeven, verlustigen, smullen
gevoelen:
voelen, gewaarworden, waarnemen, inzien, begrijpen, menen, merken, ondervinden
merken:
bemerken, opmerken, zien, gewaarworden, ontwaren, waarnemen, gevoelen, ondervinden, bevinden, ontdekken
ondergaan:
lijden, dulden, toelaten, ondervinden
ondervinden:
ervaren, beleven
ondervinden:
merken, gewaarworden, genieten, gevoelen, ondergaan (niet: meemaken)
proeven:
smaken, ondervinden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c