opsporen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opsporen (ww):
nasporen, natrekken, navorsen, opdelven, opdiepen, opscharrelen, opzoeken, uitvorsen, zoeken
opsporen (ww):
aan het licht brengen, constateren, ontdekken, op het spoor komen, vaststellen, vinden

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
aantreffen, achterhalen, bemerken, bespeuren, blootleggen, detecteren, gewaarworden, in het oog krijgen, merken, onderscheiden, ondervinden, opduikelen, opspeuren, opsporen, opsteken, te weten komen, tot de ontdekking komen, uitpluizen, uitvinden, vinden
vinden (ww) :
achterhalen, blootleggen, detecteren, opdiepen, opduikelen, opduiken, opsporen, tot de ontdekking komen, uitknobbelen, uitvinden, uitvissen
detecteren (ww) :
achterhalen, bespeuren, blootleggen, ontdekken, opspeuren, opsporen, opvangen, tegenkomen, tot de ontdekking komen, vinden, waarnemen
zoeken (ww) :
achternazitten, beogen, najagen, nasporen, nastreven, opsporen, opzoeken, snuffelen, speuren, speuren naar, vorsen
opzoeken (ww) :
nagaan, nakijken, naslaan, nazien, nazoeken, opscharrelen, opsnorren, opsporen, traceren, uitvissen, zoeken
achterhalen (ww) :
blootleggen, ontdekken, opspeuren, opsporen, terugvinden, vinden
opdiepen (ww) :
opdelven, opduiken, opsporen, voor de dag halen
opduikelen (ww) :
opduiken, opsnorren, opsporen, opvissen
traceren (ww) :
nagaan, nasporen, opsporen, terugzoeken
natrekken (ww) :
checken, nagaan, narekenen, opsporen
opdiepen (ww) :
aan het licht brengen, opsporen

woordverbanden van ‘opsporen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onderzoeken, opsporen, navorsen, ondertasten

ONDERZOEKEN, OPSPOREN, NAVORSCHEN, ONDERTASTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 32.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0027 c