opsporen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opsporen (ww) :
zoeken, opzoeken, natrekken, opdiepen, opscharrelen, nasporen, opdelven, uitvorsen, navorsen
opsporen (ww) :
vaststellen, vinden, constateren, ontdekken, op het spoor komen, aan het licht brengen

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
blootleggen, onderscheiden, merken, vinden, uitvinden, te weten komen, bespeuren, opsporen, uitpluizen, ondervinden, aantreffen, achterhalen, opsteken, detecteren, gewaarworden, opduikelen, bemerken, opspeuren, tot de ontdekking komen, in het oog krijgen
vinden (ww) :
blootleggen, uitvinden, opduiken, opsporen, achterhalen, detecteren, uitvissen, opduikelen, opdiepen, uitknobbelen, tot de ontdekking komen
detecteren (ww) :
blootleggen, opvangen, vinden, bespeuren, opsporen, achterhalen, tegenkomen, waarnemen, ontdekken, opspeuren, tot de ontdekking komen
zoeken (ww) :
snuffelen, nastreven, opsporen, najagen, opzoeken, speuren naar, speuren, beogen, achternazitten, nasporen, vorsen
opzoeken (ww) :
nakijken, opsporen, zoeken, nagaan, traceren, nazien, opsnorren, nazoeken, naslaan, uitvissen, opscharrelen
achterhalen (ww) :
blootleggen, vinden, terugvinden, opsporen, ontdekken, opspeuren
opdiepen (ww) :
opduiken, opsporen, opdelven, voor de dag halen
opduikelen (ww) :
opduiken, opsporen, opsnorren, opvissen
traceren (ww) :
opsporen, nagaan, nasporen, terugzoeken
natrekken (ww) :
opsporen, nagaan, checken, narekenen
opdiepen (ww) :
opsporen, aan het licht brengen

woordverbanden van ‘opsporen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 32:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c