opsporen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opsporen (ww) :
nasporen, natrekken, navorsen, opdelven, opdiepen, opscharrelen, opzoeken, uitvorsen, zoeken
opsporen (ww) :
aan het licht brengen, constateren, ontdekken, op het spoor komen, vaststellen, vinden

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
aantreffen, achterhalen, bemerken, bespeuren, blootleggen, detecteren, gewaarworden, in het oog krijgen, merken, onderscheiden, ondervinden, opduikelen, opspeuren, opsporen, opsteken, te weten komen, tot de ontdekking komen, uitpluizen, uitvinden, vinden
vinden (ww) :
achterhalen, blootleggen, detecteren, opdiepen, opduikelen, opduiken, opsporen, tot de ontdekking komen, uitknobbelen, uitvinden, uitvissen
detecteren (ww) :
achterhalen, bespeuren, blootleggen, ontdekken, opspeuren, opsporen, opvangen, tegenkomen, tot de ontdekking komen, vinden, waarnemen
zoeken (ww) :
achternazitten, beogen, najagen, nasporen, nastreven, opsporen, opzoeken, snuffelen, speuren, speuren naar, vorsen
opzoeken (ww) :
nagaan, nakijken, naslaan, nazien, nazoeken, opscharrelen, opsnorren, opsporen, traceren, uitvissen, zoeken
achterhalen (ww) :
blootleggen, ontdekken, opspeuren, opsporen, terugvinden, vinden
opdiepen (ww) :
opdelven, opduiken, opsporen, voor de dag halen
opduikelen (ww) :
opduiken, opsnorren, opsporen, opvissen
traceren (ww) :
nagaan, nasporen, opsporen, terugzoeken
natrekken (ww) :
checken, nagaan, narekenen, opsporen
opdiepen (ww) :
aan het licht brengen, opsporen

woordverbanden van ‘opsporen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 32:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c