opdiepen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opdiepen (ww) :
opdelven, opduiken, opsporen, voor de dag halen
opdiepen (ww) :
aan het licht brengen, opsporen

als synoniem van een ander trefwoord:

vinden (ww) :
achterhalen, blootleggen, detecteren, opdiepen, opduikelen, opduiken, opsporen, tot de ontdekking komen, uitknobbelen, uitvinden, uitvissen
opsporen (ww) :
nasporen, natrekken, navorsen, opdelven, opdiepen, opscharrelen, opzoeken, uitvorsen, zoeken
aantreffen (ww) :
aanlopen tegen, ontdekken, opdiepen, opduikelen, stuiten op, vinden
tegenkomen (ww) :
meemaken, opdiepen, treffen, zien

woordverbanden van ‘opdiepen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c