blootleggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

blootleggen (ww) :
openbaar maken, openbaren, onthullen, ontbloten, ontvouwen, tevoorschijn halen, openleggen, aan het licht brengen

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdekken (ww) :
blootleggen, onderscheiden, merken, vinden, uitvinden, te weten komen, bespeuren, opsporen, uitpluizen, ondervinden, aantreffen, achterhalen, opsteken, detecteren, gewaarworden, opduikelen, bemerken, opspeuren, tot de ontdekking komen, in het oog krijgen
openbaren (ww) :
blootleggen, afspiegelen, verkondigen, verklaren, tonen, manifesteren, ontsluiten, verraden, mededelen, onthullen, uiten, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, meedelen, reveleren, aan het licht brengen, veropenbaren, ruchtbaar maken
vinden (ww) :
blootleggen, uitvinden, opduiken, opsporen, achterhalen, detecteren, uitvissen, opduikelen, opdiepen, uitknobbelen, tot de ontdekking komen
detecteren (ww) :
blootleggen, opvangen, vinden, bespeuren, opsporen, achterhalen, tegenkomen, waarnemen, ontdekken, opspeuren, tot de ontdekking komen
onthullen (ww) :
blootleggen, openbaren, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, ontraadselen, veropenbaren, aan het licht brengen
ontrafelen (ww) :
oplossen, ontcijferen, doorgronden, blootleggen, uitpluizen, doorzien, ophelderen, ontwarren, ontraadselen
achterhalen (ww) :
blootleggen, vinden, terugvinden, opsporen, ontdekken, opspeuren
ontvouwen (ww) :
blootleggen, ontplooien, openmaken, ontrollen, openvouwen
verraden (ww) :
blootleggen, openbaren

woordverbanden van ‘blootleggen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

blootleggen
bedekken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c