uitvissen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
inkijken, verkennen, toetsen, inzien, bestuderen, inspecteren, beschouwen, uitvinden, bekijken, te weten komen, uitzoeken, uitpluizen, beproeven, nagaan, testen, keuren, ontrafelen, analyseren, examineren, ontleden, peilen, traceren, bezien, nazien, exploreren, naspeuren, uitvissen, napluizen, nasporen, uitvorsen, onder de loep nemen, navorsen
oplossen (ww) :
ontcijferen, uitzoeken, verklaren, ophelderen, ontrafelen, uitvogelen, ontsluieren, uitdokteren, uitvissen, ontwarren, napluizen, uitkienen, uitdenken, ontraadselen, uitvlooien, navlooien, uitknobbelen, uitvorsen, uitpuzzelen, uitplussen, solveren
vinden (ww) :
blootleggen, uitvinden, opduiken, opsporen, achterhalen, detecteren, uitvissen, opduikelen, opdiepen, uitknobbelen, tot de ontdekking komen
uitzoeken (ww) :
uitvinden, bekijken, uitpluizen, uitmaken, uitvogelen, uitvissen, uitkienen, uitvlooien, uitvlassen, uitpuzzelen
opzoeken (ww) :
nakijken, opsporen, zoeken, nagaan, traceren, nazien, opsnorren, nazoeken, naslaan, uitvissen, opscharrelen
nagaan (ww) :
onderzoeken, berekenen, uitpluizen, achterhalen, becijferen, uitvissen
zoeken (ww) :
nakijken, nagaan, rondkijken, natrekken, omzien, uitvissen, rondzien
ontdekken (ww) :
verzinnen, uitvinden, bedenken, uitvissen, uitknobbelen
naspeuren (ww) :
uitvissen, uitvlooien, nasporen, nawroeten
achterhalen (ww) :
uitvinden, nagaan, uitvissen, nasporen
uitvinden (ww) :
uitvissen

woordverbanden van ‘uitvissen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 206:

uitvissen, uitvorsen, uitvragen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0329 nc