uitmaken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitmaken (ww):
afbreken, beëindigen, uitvegen, uitwissen, verbreken, verwijderen, wegmaken
uitmaken (ww):
bepalen, beslissen, besluiten, onderscheiden, vaststellen
uitmaken (ww):
betekenen, er toe doen, schelen
uitmaken (ww):
betekenen, vormen, zijn
uitmaken (ww):
blussen, doven
uitmaken (ww):
uitschelden
uitmaken (ww):
regelen
uitmaken (ww):
uitdoen

als synoniem van een ander trefwoord:

samenstellen (ww) :
assembleren, bouwen, combineren, compileren, componeren, construeren, formeren, gereedmaken, in elkaar zetten, ineenzetten, maken, monteren, opbouwen, opmaken, opstellen, samenvoegen, schrijven, uitmaken, verenigen, vormen
beëindigen (ww) :
afbouwen, afbreken, afkappen, afmaken, afronden, afsluiten, afwerken, afzien van, afzoenen, besluiten, bijleggen, eindigen, opheffen, ophouden, sluiten, stopzetten, uitmaken, volbrengen, voltooien
beslissen (ww) :
afspreken, bedisselen, beklinken, bepalen, berechten, beschikken, beslechten, besluiten, decideren, decreteren, oordelen, stellen, uitmaken, vaststellen
besluiten (ww) :
beklinken, bepalen, beschikken, beslissen, concluderen, decideren, opmaken, oordelen, overeenkomen, resolveren, sluiten, uitmaken
vaststellen (ww) :
beoordelen, bepalen, constitueren, definiëren, evalueren, kwantificeren, resolveren, stellen, uitmaken, uitschrijven, verordenen
uitzoeken (ww) :
bekijken, uitkienen, uitmaken, uitpluizen, uitpuzzelen, uitvinden, uitvissen, uitvlassen, uitvlooien, uitvogelen
uitdoen (ww) :
afdoen, afnemen, afzetten, uitdoven, uitdraaien, uithalen, uitmaken, uitnemen, uitschakelen, uittrekken
onderscheiden (ww) :
bespeuren, gewaarworden, herkennen, ontdekken, ontwaren, uitmaken, waarnemen, zien
bevinden (ww) :
achten, beoordelen, inzien, oordelen, schatten, uitmaken, vaststellen, zien
beschikken (ww) :
beslissen, besluiten, decideren, disponeren, oordelen, regelen, uitmaken
doven (ww) :
blussen, smoren, uitblazen, uitdoen, uitmaken, uittrappen
uitblussen (ww) :
blussen, doven, uitdoen, uitdoven, uitmaken
schelen (ww) :
er toe doen, uitmaken, verschil maken
schelden (ww) :
uitfoeteren, uitmaken, uitschelden
nagaan (ww) :
bepalen, uitmaken, vaststellen
vormen (ww) :
uitmaken, zijn
wegmaken (ww) :
uitmaken

woordverbanden van ‘uitmaken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beslechten, bijleggen, uitmaken

Beslechten — bijleggen — uitmaken. Aan een twist een einde maken. Beslechten geeft te kennen, dat men den twist tot een einde brengt door een vergelijk of door een gevecht „Laat ons dezen twist beslechten, door eens moedig saam te vechten." Toonen beide partijen cene toenadering tot elkander, willen zij dus in der minne een einde zien gemaakt aan den twist, dan leggen zij den twist hij. Eene twist uitmaken beteekent eenvoudig, dat de twist uit den weg geruimd wordt; meestal wordt hierbij verondersteld, dat het door een derde geschiedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitmaken
aanmaken, aansteken, ontsteken
zie ook:
deel uitmaken, deel uitmaken van

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0126 nc