afspreken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afspreken (ww) :
beslissen, overleggen, overeenkomen, reguleren, accorderen, beredderen

als synoniem van een ander trefwoord:

vastleggen (ww) :
bepalen, verhalen, opnemen, afspreken, beleggen, opslaan, opschrijven, op papier zetten, neerleggen, registreren, fixeren, formaliseren, vermelden, optekenen, boekstaven, stipuleren
overleggen (ww) :
bespreken, vergaderen, bomen, afspreken, overleg plegen, beraadslagen, bepraten, ruggespraak houden, confereren, parlementeren, bediscussiëren, concerteren
beslissen (ww) :
bepalen, beschikken, vaststellen, besluiten, stellen, uitmaken, afspreken, oordelen, berechten, beslechten, beklinken, decideren, bedisselen, decreteren
bepalen (ww) :
oplossen, schikken, overeenkomen, afspreken, afwikkelen, afhandelen
overeenkomen (ww) :
afspreken, beklinken, accorderen, conveniëren, stipuleren

woordverbanden van ‘afspreken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 135:

afspreken, overeenkomen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c