opnemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opnemen (ww):
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
opnemen (ww):
omhooghalen, omhoogtillen, opbeuren, opheffen, oplichten, oppakken, oppikken, oprapen, optillen, pakken
opnemen (ww):
een opname maken, filmen, noteren, optekenen, registreren, vastleggen
opnemen (ww):
absorberen, assimileren, opslorpen, opzuigen
opnemen (ww):
opdweilen, opkuisen, opvegen, schoonvegen
opnemen (ww):
hospitaliseren, opsluiten, toelaten
opnemen (ww):
aannemen, honoreren, insereren
opnemen (ww):
meten, opmeten, uitmeten
opnemen (ww):
innemen, korter maken

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
bekijken (ww) :
aankijken, aanschouwen, aanzien, beloeren, beschouwen, bestuderen, bezichtigen, bezien, doorbladeren, doorkijken, doorlezen, een blik werpen op, gadeslaan, inschatten, inspecteren, kijken naar, observeren, onderzoeken, opnemen, overdenken, overwegen, taxeren, waarnemen, zien
beschouwen (ww) :
aanschouwen, aanzien, achting slaan op, bekijken, beoordelen, bespiegelen, bezichtigen, bezien, een blik werpen op, gadeslaan, in beschouwing nemen, in ogenschouw nemen, kijken naar, letten op, observeren, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, zich richten op, zien
bestuderen (ww) :
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen
vastleggen (ww) :
afspreken, beleggen, bepalen, boekstaven, fixeren, formaliseren, neerleggen, op papier zetten, opnemen, opschrijven, opslaan, optekenen, registreren, stipuleren, verhalen, vermelden
peilen (ww) :
aftasten, bepalen, doorgronden, gronden, lokaliseren, meten, onderzoeken, opnemen, polsen, sonderen, vaststellen
observeren (ww) :
bekijken, beschouwen, bespieden, bezien, gadeslaan, inspecteren, kijken naar, opnemen, signaleren, waarnemen
doorzien (ww) :
doorbladeren, doorkijken, doorlezen, doorlopen, doornemen, inkijken, nazien, opnemen
plaatsen (ww) :
aannemen, detacheren, inschrijven, legeren, opnemen, selecteren, tewerkstellen
aannemen (ww) :
adopteren, affiliëren, in de armen sluiten, omhelzen, op zich nemen, opnemen
ontvangen (ww) :
begroeten, binnenhalen, inhalen, onthalen, opnemen, verwelkomen, recipiëren
pakken (ww) :
aannemen, aanvatten, beetpakken, grijpen, nemen, opnemen, vastnemen, vatten
oplichten (ww) :
heffen, lichten, opbeuren, opheffen, opnemen, opsteken, optillen
verwerken (ww) :
gebruiken, implementeren, invoeren, meenemen, opnemen, verteren
verkennen (ww) :
bekijken, bestuderen, onderzoeken, opnemen
absorberen (ww) :
inzuigen, opnemen, opslorpen, verzwelgen
opkomen (ww) :
kanten, keren, opnemen, verdedigen, weren
opslorpen (ww) :
absorberen, inzuigen, opnemen, opzuigen
opbeuren (ww) :
opheffen, oplichten, opnemen, optillen
meten (ww) :
bepalen, opmeten, opnemen, registreren
assimileren (ww) :
in zich opnemen, opnemen, opslorpen
oppakken (ww) :
opnemen, oprapen, optillen, pakken
registreren (ww) :
een opname maken, opnemen, tapen
toelaten (ww) :
aannemen, binnenlaten, opnemen
in kaart brengen (ww) :
meten, opnemen, peilen
herbergen (ww) :
huisvesten, opnemen
opvatten (ww) :
opnemen, oppakken
fretten (ww) :
bijnemen, opnemen

woordverbanden van ‘opnemen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aannemen, opnemen

Aannemen — opnemen. Bij zich ontvangen, tot zich nemen. Bij het eerste heeft men eene bepaalde betrekking van den aannemer tot den persoon, die aangenomen wordt, op het oog; bij het laatste meer het in hooger of betere omgeving brengen van hetgeen men op den grond, of in lager conditie gevonden heeft. Aannemen als kind. Een timmermansbaas neemt knechts aan. De predikant neemt de catechisanten aan. De oude heer heeft den kleinen zwerveling in zijn huisgezin opgenomen. Men hoopt alle heidenen in den schoot der kerk op te nemen. Hij is opgenomen in onzen kring.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
opnemen, opbeuren, oprichten, opheffen, ophelpen, opleiden, opleggen, oplichten, opdragen, optillen

OPNEMEN, OPBEUREN, OPRIGTEN, OPHEFFEN, OPHELPEN, OPLEIDEN, OPLEGGEN, OPLIGTEN, OPDRAGEN, OPTILLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 65.

in hedendaagse spelling:
zien, aanschouwen, beschouwen, schouwen, opnemen, doorsnuffelen, doorkruipen, doorwroeten, doorgronden

ZIEN, AANSCHOUWEN, BESCHOUWEN, SCHOUWEN, OPNEMEN, DOORSNUFFELEN, DOORKRUIPEN, DOORWROETEN, DOORGRONDEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 247.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opnemen
neerzetten, opstellen
zie ook:
contact opnemen met, in een lijst opnemen, in zich opnemen, tijd opnemen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0026 c