in zich opnemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verwerken (ww) :
assimileren, verdisconteren, verinnerlijken, in zich opnemen
assimileren (ww) :
opnemen, opslorpen, in zich opnemen

woordverbanden van ‘in zich opnemen’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c