in

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

in (vz) :
binnen, te
in (bw) :
trendy, modieus, in zwang

als synoniem van een ander trefwoord:

tot (vz) :
tegen, te, naar, aan, voor, in, om, op, pro, ter, ad
binnen (vz) :
in, binnenin
te (vz) :
in, ter, ten
snel (bn) :
hip, in, flitsend, modern

woordverbanden van ‘in’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 367:

binnen, in

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

in
uit

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

aankomen in, arriveren in, berusten in, dag in dag uit, de hemel in prijzen, doorwerken in, erg hebben in, gelul in de ruimte, geworteld zijn in, handelen in naam van, handelen in opdracht van, in aanmerking, in aanmerking genomen, in aanmerking nemen, in aanraking brengen, in aanzien staan, in abstracto, in acht nemen, in actie komen, in actie laten komen, in adamskostuum, in afwachting zijn van, in alle ernst, in alle openbaarheid, in alle vroegte, in allerijl, in balans, in bedrijf, in bedrijf zijn, in bedwang houden, in beginsel, in behandeling, in behandeling nemen, in beraad nemen, in beschouwing nemen, in beslag genomen, in beslag nemen, in bewaring geven, in beweging, in bezit hebben, in bezit houden, in bezit nemen, in bloei zijn, in brand, in brand raken, in brand staan, in brand steken, in conditie, in de arm nemen, in de armen drukken, in de armen sluiten, in de avond, in de bak stoppen, in de boeien slaan, in de brand steken, in de buurt, in de buurt komen van, in de buurt van, in de contramine, in de doofpot stoppen, in de echt verbonden worden, in de eerste plaats, in de gaten houden, in de gelegenheid stellen, in de hand hebben, in de hand houden, in de hand werken, in de hoedanigheid van, in de hoogte, in de huid kruipen van, in de kern, in de knoei, in de knoop maken, in de kraag grijpen, in de lorum, in de lucht, in de luren leggen, in de maling nemen, in de nek zien, in de nor, in de olie, in de plaats treden van, in de put, in de rede vallen, in de regel, in de rouw zijn, in de schaduw stellen, in de schoenen gaan staan van, in de smaak vallen, in de steek laten, in de tussentijd, in de verleiding brengen, in de versukkeling raken, in de wacht slepen, in de wapenhandel oefenen, in de war, in de war brengen, in de war maken, in de watten leggen, in de weer, in de weg staan, in de wind slaan, in de wolken, in de zin hebben, in den blinde, in den vreemde, in die mate, in dienst, in dienst nemen, in dienst treden van, in dienst zijn, in diskrediet brengen, in dubio staan, in dubio verkeren, in dubio zijn, in dubio zitten, in duigen vallen, in duplo, in een beginstadium, in een hoekje, in een lijst opnemen, in een ommezien, in eerste instantie, in effect treden, in eigen persoon, in eigendom hebben, in elk geval, in elkaar slaan, in elkaar zetten, in ere herstellen, in ere houden, in ernst, in extenso, in facto, in feite, in functie, in gebruik nemen, in gebruik stellen, in gedachte hebben, in gedachten, in gedachten houden, in geldwaarde uitgedrukt, in gelijke verhouding, in gesloten envelop, in geuren en kleuren, in geval, in goede banen leiden, in goede doen, in goeden doen, in grote trekken, in groten getale, in hechtenis houden, in hechtenis nemen, in herhaling vallen, in herinnering brengen, in heroverweging nemen, in het algemeen, in het begin, in het bezit zijn van, in het bijzonder, in het buitenland, in het geheim, in het geniep, in het huwelijk treden, in het kader van, in het kort, in het leven roepen, in het middelpunt, in het midden, in het oog houden, in het oog krijgen, in het oog lopend, in het oog springend, in het oog vallen, in het openbaar, in het verderf storten, in het vervolg, in het vizier krijgen, in het voorbijgaan, in het wild, in het wilde weg, in hoeverre, in hoge mate, in hoogst eigen persoon, in huis, in ieder geval, in je oren knopen, in kaart brengen, in kennis stellen, in kennis stellen van, in kwestie, in leven, in leven zijn, in model brengen, in ogenschouw nemen, in ogenschouw nemend, in omloop brengen, in onmacht vallen, in ontvangst nemen, in opkomst zijn, in opmars zijn, in opspraak brengen, in opstand komen, in optima forma, in orde, in orde bevinden, in orde brengen, in orde houden, in orde maken, in overeenstemming met, in overvloed, in overweging, in overweging geven, in overweging nemen, in persona, in perspectief, in plaats van, in pleno, in prijs verminderen, in principe, in proportie brengen, in puin slaan, in puin vallen, in rang verlagen, in rechten betrekken, in rekening brengen, in reserve houden, in retrospect, in rook opgaan, in ruil voor, in ruime mate, in samenwerking, in scène zetten, in schrift, in se, in slaap vallen, in slaap zijn, in spanning, in spe, in staat, in staat stellen, in staat zijn, in staking gaan, in stand houden, in stelling brengen, in stilte, in strijd met, in stukken, in tegenspraak, in tegenspraak met, in tegenstelling tot, in toom houden, in toom te houden, in touw, in trek, in tweevoud, in twijfel staan, in twijfel trekken, in veiligheid, in veiligheid brengen, in verband brengen, in verband met, in vergelijking met, in verhouding, in verleiding brengen, in vervoering, in verwachting, in verwachting raken, in verwachting zijn, in verzoeking brengen, in verzoeking leiden, in vlammen opgaan, in vrijheid stellen, in weerwil van, in welke mate, in werking, in werking treden, in wezen, in zekere mate, in zekere zin, in zich opnemen, in zijn eer herstellen, in zijn geheel, in zijn sas, in zijn uppie, in zwang, in zwang komen, in zwijm vallen, lopen in, niet in de haak, resideren in, resulteren in, rots in de branding, steken in, tot in de details, tot in de kleinste details, uitmonden in, vastleggen in, vatten in, verdiepen in, vertrouwen hebben in, vol in het zicht, voorzien in, wegzakken in, wortelen in, zetelen in, zich in acht nemen, zich inleven in, zich schikken in, zich verdiepen in, zich verplaatsen in, zich vestigen in, zin hebben in

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c

[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]
[foutje]