tot

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tot (vw):
totdat
tot (vz):
aan, ad, in, naar, om, op, pro, te, tegen, ter, voor

als synoniem van een ander trefwoord:

ad (vz) :
te, tot, voor
te (vz) :
ad, tot
pro (vz) :
tot
tegen (vz) :
tot
voor (vw) :
tot

woordverbanden van ‘tot’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tot
van, vanaf
zie ook:
aanstellen tot, aanzetten tot, behoren tot, benoemen tot, bevel tot aanhouding, bevorderen tot, bewegen tot, bijdragen tot, geraken tot, het brengen tot, in tegenstelling tot, komen tot, leiden tot, met betrekking tot, nat tot op het bot, reiken tot, rekenen tot, spreken tot, staan tot, tot besluit, tot de ontdekking komen, tot de slotsom komen, tot doel hebben, tot dusver, tot gevolg hebben, tot in de details, tot in de kleinste details, tot kijk, tot last zijn, tot nader order, tot nog toe, tot nu toe, tot op heden, tot op welke hoogte, tot op zekere hoogte, tot over de oren verliefd op, tot rust komen, tot slot, tot staan brengen, tot stand brengen, tot stand komen, tot stemming overgaan, tot stilstand brengen, tot uitdrukking brengen, tot vervelens toe, tot weerziens, tot zich nemen, tot ziens, van tijd tot tijd, verplichten tot, zich keren tot, zich richten tot, zich verhouden tot, zich wenden tot

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c