tegen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegen (vz):
anti, anti-, contra, in strijd met, versus
tegen (vz):
jegens, tegenover
tegen (vz):
omstreeks, rond
tegen (vz):
tegemoet
tegen (vz):
tot
tegen (bn):
anti
tegen (bw):
afkeurend, ongunstig, tegenwerkend

als synoniem van een ander trefwoord:

tot (vz) :
aan, ad, in, naar, om, op, pro, te, tegen, ter, voor
tegenover (vz) :
jegens, tegen, ten aanzien van
naar (vz) :
op, tegen, voor
tegenover (vz) :
tegen, versus
rond (vz) :
tegen
contra (vw) :
anti-, tegen
mits (vw) :
tegen, voor
omstreeks (bw) :
bij benadering, circa, nabij, om en nabij, omtrent, ongeveer, rond, tegen, zo'n
omstreeks (bw) :
rond, tegen

woordverbanden van ‘tegen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
jegens, tegen

Jegens — tegen. De grondbeteekenis van beide is eene richting ergens heen, eene beweging naar een voorwerp. Bij jegens heeft die beweging een vriendschappelijk karakter; in tegen ligt, wanneer het tegenover jegens gesteld wordt, het denkbeeld van weerstand, van vijandschap; overigens kan het ook in gunstigen zin worden gebruikt. Liefde, achting, eerbied, teederheid jegens iemand. Lief, aardig, goed, vriendelijk jegens iemand zijn. Tegen den muur loopen. Tegen den stroom op zwemmen. Zich tegen iets aankanten. Tegen den vijand oprukken. Tegen iemand lomp, ruw, onbeleefd zijn. Tegen ieder spreekt hij even beleefd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
jegens, tegen

JEGENS, TEGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 270.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegen
mee, voor
zie ook:
aanlopen tegen, ingaan tegen, opkijken tegen, opkomen tegen, opwegen tegen, strijden tegen, tegen elkaar opwegen, tegen het lijf lopen, tegen heug en meug, tegen wil en dank, uitkomen tegen, wegvallen tegen, zich aankanten tegen, zich kanten tegen, zich verzetten tegen, zondigen tegen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c