tegen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegen (vz) :
anti, anti-, contra, in strijd met, versus
tegen (vz) :
jegens, tegenover
tegen (vz) :
omstreeks, rond
tegen (vz) :
tegemoet
tegen (vz) :
tot
tegen (bn) :
anti
tegen (bw) :
afkeurend, ongunstig, tegenwerkend

als synoniem van een ander trefwoord:

tot (vz) :
aan, ad, in, naar, om, op, pro, te, tegen, ter, voor
tegenover (vz) :
jegens, tegen, ten aanzien van
naar (vz) :
op, tegen, voor
tegenover (vz) :
tegen, versus
contra (vz) :
anti-, tegen
rond (vz) :
tegen
omstreeks (bw) :
bij benadering, circa, nabij, om en nabij, omtrent, ongeveer, rond, tegen, zo'n
omstreeks (bw) :
rond, tegen
mits (vw) :
tegen, voor

woordverbanden van ‘tegen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

jegens, tegen

De grondbeteekenis van beide is eene richting ergens heen, eene beweging naar een voorwerp. Bij jegens heeft die beweging een vriendschappelijk karakter; in tegen ligt, wanneer het tegenover jegens gesteld wordt, het denkbeeld van weerstand, van vijandschap; overigens kan het ook in gunstigen zin worden gebruikt. Liefde, achting, eerbied, teederheid jegens iemand. Lief, aardig, goed, vriendelijk jegens iemand zijn. Tegen den muur loopen. Tegen den stroom op zwemmen. Zich tegen iets aankanten. Tegen den vijand oprukken. Tegen iemand lomp, ruw, onbeleefd zijn. Tegen ieder spreekt hij even beleefd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 270:

jegens, tegen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegen
mee, voor

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c