tegen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tegen (vz):
anti, anti-, contra, in strijd met, versus
tegen (vz):
jegens, tegenover
tegen (vz):
omstreeks, rond
tegen (vz):
tegemoet
tegen (vz):
tot
tegen (bn):
anti
tegen (bw):
afkeurend, ongunstig, tegenwerkend

als synoniem van een ander trefwoord:

tot (vz) :
aan, ad, in, naar, om, op, pro, te, tegen, ter, voor
tegenover (vz) :
jegens, tegen, ten aanzien van
naar (vz) :
op, tegen, voor
tegenover (vz) :
tegen, versus
rond (vz) :
tegen
contra (vw) :
anti-, tegen
mits (vw) :
tegen, voor
omstreeks (bw) :
bij benadering, circa, nabij, om en nabij, omtrent, ongeveer, rond, tegen, zo'n
omstreeks (bw) :
rond, tegen

woordverbanden van ‘tegen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
jegens, tegen

Jegens — tegen. De grondbeteekenis van beide is eene richting ergens heen, eene beweging naar een voorwerp. Bij jegens heeft die beweging een vriendschappelijk karakter; in tegen ligt, wanneer het tegenover jegens gesteld wordt, het denkbeeld van weerstand, van vijandschap; overigens kan het ook in gunstigen zin worden gebruikt. Liefde, achting, eerbied, teederheid jegens iemand. Lief, aardig, goed, vriendelijk jegens iemand zijn. Tegen den muur loopen. Tegen den stroom op zwemmen. Zich tegen iets aankanten. Tegen den vijand oprukken. Tegen iemand lomp, ruw, onbeleefd zijn. Tegen ieder spreekt hij even beleefd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
jegens, tegen

JEGENS, TEGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 270.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tegen
mee, voor
zie ook:
aanlopen tegen, ingaan tegen, opkijken tegen, opkomen tegen, opwegen tegen, strijden tegen, tegen elkaar opwegen, tegen het lijf lopen, tegen heug en meug, tegen wil en dank, uitkomen tegen, wegvallen tegen, zich aankanten tegen, zich kanten tegen, zich verzetten tegen, zondigen tegen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0019 c