om

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

om (vz) :
vanwege, wegens, ter wille van, omwille van
om (vz) :
voorbij, afgelopen, over
om (vz) :
omstreeks, omtrent
om (vz) :
in ruil voor
om (vz) :
rond, rondom
om (vz) :
teneinde

als synoniem van een ander trefwoord:

tot (vz) :
tegen, te, naar, aan, voor, in, om, op, pro, ter, ad
wegens (vz) :
vanwege, gezien, door, om, ingevolge
rond (vz) :
omheen, om, rondom, eromheen
omwille van (vz) :
vanwege, om
te (vz) :
om
voor (vw) :
om, omwille van
teneinde (vw) :
om, opdat
voorbij (bn) :
verlopen, uit, afgelopen, gedaan, afgedaan, om, vergaan, over, verloren, klaar, geleden, passé, geëindigd, gepasseerd, achter de rug

woordverbanden van ‘om’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

om, rond

In een aantal gevallen kan om als bijwoord door rond vervangen worden, b.v. in omreizen, omdolen, omdeelen, omroepen. In de beteekenis bestaat tusschen de woorden geen ander verschil, dan dat in het nieuwere rond het begrip eener omgaande beweging nog duidelijker uitkomt, ten gevolge waarvan rond meer bepaald doet denken aan het omgaan van een geheelen kring. Rond in plaats van het voorzetsel om te gebruiken, b.v. rond de tafel, rond de stad wandelen, wordt als een anglicisme beschouwd; het is echter op de Z.-Hollandsche eilanden de gewone constructie.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0051 c