om

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

om (vz):
omwille van, ter wille van, wegens, vanwege
om (vz):
afgelopen, over, voorbij
om (vz):
omstreeks, omtrent
om (vz):
in ruil voor
om (vz):
rond, rondom
om (vz):
teneinde

als synoniem van een ander trefwoord:

tot (vz) :
aan, ad, in, naar, om, op, pro, te, tegen, ter, voor
wegens (vz) :
door, gezien, ingevolge, om, vanwege
rond (vz) :
eromheen, om, omheen, rondom
omwille van (vz) :
om, vanwege
te (vz) :
om
voor (vw) :
om, omwille van
teneinde (vw) :
om, opdat
voorbij (bn) :
achter de rug, afgedaan, afgelopen, gedaan, geleden, gepasseerd, geëindigd, klaar, om, over, passé, uit, vergaan, verlopen, verloren

woordverbanden van ‘om’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
om, rond

Om — rond. In een aantal gevallen kan om als bijwoord door rond vervangen worden, b.v. in omreizen, omdolen, omdeelen, omroepen. In de beteekenis bestaat tusschen de woorden geen ander verschil, dan dat in het nieuwere rond het begrip eener omgaande beweging nog duidelijker uitkomt, ten gevolge waarvan rond meer bepaald doet denken aan het omgaan van een geheelen kring. Rond in plaats van het voorzetsel om te gebruiken, b.v. rond de tafel, rond de stad wandelen, wordt als een anglicisme beschouwd; het is echter op de Z.-Hollandsche eilanden de gewone constructie.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
beurt om beurt, een blokje om gaan, gaan om, geven om, om .. te, om beurten, om de beurt, om de tuin leiden, om de wil van, om die reden, om en bij, om en nabij, om en om, om en om, om godswil, om hals brengen, om hebben, om het even, om het even waar, om het leven brengen, om kort te gaan, om niet, om op te eten, om reden dat, om reden van, om te beginnen, om te stikken, om zeep helpen, treuren om, verkeerd om, vragen om, zich bekommeren om, zich bekreunen om

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.002 c