zich bekommeren om

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

zich aantrekken (ww) :
ter harte gaan, ter harte nemen, zich bekommeren om

woordverbanden van ‘zich bekommeren om’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets onaangenaams op zich zelf toepassen, zich ontevreden of bedroefd er over gevoelen. Zich aantrekken zegt alleen, dat men er niet onverschillig onder blijft, of het ter harte neemt; bij zich storen aan, zich bekreunen om, zich bekommeren om is de uitwerking sterker, zoodat het gebeurde óf ons van onze gemoedsrust berooft (zich storen aan), óf ons pijnlijk treft (zich bekreunen om), óf ons met angst en bezorgdheid vervult (zich bekommeren om).

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0034 c