zich aantrekken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zich aantrekken (ww) :
ter harte gaan, ter harte nemen, zich bekommeren om

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘zich aantrekken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets onaangenaams op zich zelf toepassen, zich ontevreden of bedroefd er over gevoelen. Zich aantrekken zegt alleen, dat men er niet onverschillig onder blijft, of het ter harte neemt; bij zich storen aan, zich bekreunen om, zich bekommeren om is de uitwerking sterker, zoodat het gebeurde óf ons van onze gemoedsrust berooft (zich storen aan), óf ons pijnlijk treft (zich bekreunen om), óf ons met angst en bezorgdheid vervult (zich bekommeren om).

zich erbarmen, zich ontfermen, zich aantrekken

De twee eerste woorden beteekenen medelijden hebben met een ongelukkige. Bij ontfermen denkt men meer aan de daad, die het gevolg is van het innig gevoel, bij erbarmen meer aan de bereidwilligheid om te helpen. Veel verschillen zij echter niet van elkander; zij worden dan ook door elkaar gebruikt. Wanneer meer bepaald het gevolg van het medelijden, de daaruit voortvloeiende daad ten bate van een persoon bedoeld wordt, is ook zich iemand aantrekken er mede synoniem, en vrij wel gelijk in beteekenis. Bij het laatste wordt echter meer de daad, dan de gemoedsstemming in het oog gehouden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 266:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c