zich ontfermen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

adopteren (ww) :
op zich nemen, zich ontfermen

woordverbanden van ‘zich ontfermen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
zich erbarmen, zich ontfermen, zich aantrekken

Erbarmen (zich) — ontfermen (zich) — aantrekken (zich). De twee eerste woorden beteekenen medelijden hebben met een ongelukkige. Bij ontfermen denkt men meer aan de daad, die het gevolg is van het innig gevoel, bij erbarmen meer aan de bereidwilligheid om te helpen. Veel verschillen zij echter niet van elkander; zij worden dan ook door elkaar gebruikt. Wanneer meer bepaald het gevolg van het medelijden, de daaruit voortvloeiende daad ten bate van een persoon bedoeld wordt, is ook zich iemand aantrekken er mede synoniem, en vrij wel gelijk in beteekenis. Bij het laatste wordt echter meer de daad, dan de gemoedsstemming in het oog gehouden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
ontfermen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c