aan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

tot (vz) :
aan, ad, in, naar, om, op, pro, te, tegen, ter, voor
langs (vz) :
aan, langsheen, voorbij
langs (vz) :
aan, naar, op
aangestoken (bn) :
aan

woordverbanden van ‘aan’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aan
af, uit
zie ook:
aan banden leggen, aan de andere kant, aan de dag leggen, aan de drank zijn, aan de ene kant, aan de gang, aan de gang gaan, aan de grond lopen, aan de haal gaan, aan de hand, aan de hand doen, aan de hand van, aan de kaak stellen, aan de kook brengen, aan de lijn doen, aan de maat, aan de orde, aan de orde zijnd, aan de praat krijgen, aan de prijs, aan de rol zijn, aan de slag gaan, aan de voet van, aan de weet komen, aan den dag leggen, aan diggelen, aan één stuk, aan één stuk door, aan een test onderwerpen, aan elkander, aan gruzels, aan het licht brengen, aan het licht komen, aan het verstand brengen, aan het werk, aan iets bekocht zijn, aan kant maken, aan ketting leggen, aan land gaan, aan staan, aan stukken, aan zijn laars lappen, aan zijn lot overlaten, behoren aan, de laatste hand leggen aan, de voorkeur geven aan, deelnemen aan, denken aan, een einde maken aan, grenzen aan, hechten aan, het leven schenken aan, kalm aan, komen aan, langzaam aan, leven geven aan, liggen aan, morrelen aan, na aan het hart, nergens aan gebonden, ontsnappen aan, ontspruiten aan, parallel aan, schaven aan, toebehoren aan, toegedaan zijn aan, toekomen aan, tornen aan, twijfelen aan, van nu af aan, vasthouden aan, voldoen aan, voorafgaand aan, werken aan, woorden wijden aan, zachtjes aan, zich houden aan, zich liëren aan, zich storen aan, zich verbinden aan, zich vervoegen aan, zich wijden aan, zitten aan, zoetjes aan

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.214.184.223.

debug info: 0.0022 c