aangestoken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aangestoken (bn) :
bedorven, besmet, rot, rottend, verrot
aangestoken (bn) :
carieus
aangestoken (bn) :
aan

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘aangestoken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aangedaan, aangestoken, aangetast, besmet

Deze woorden duiden aan dat eene ziektestof zich op een deel van een lichaam of op het geheel gevestigd heeft. Aangedaan geeft dit in minder bepaalde mate te kennen dan aangetast: zijne hersenen zijn aangedaan. Hij is door typhus aangetast. Aangestoken wordt van de besmetting door een hevige ziekte gezegd; het ziet vooral op het bederf van het bloed, dat er het gevolg van is. Van vruchten enz. gezegd, drukt men er door uit dat het verrottingsproces van het eene voorwerp op het andere is overgegaan. Als verl. deelw. van aansteken heeft het dezelfde beteekenis als besmet, maar wordt alleen van levende wezens gebruikt. Al de kinderen waren aangestoken of besmet door het eene jongetje, dat de mazelen onder de leden had. Besmet duidt aan dat een ziektestof zich aan een ander lichaam heeft medegedeeld; bovendien wordt het gebruikt om te kennen te geven, dat levenlooze voorwerpen ziektestof bevatten. De school was besmet: de kinderen, die thuis waren gebleven, kregen de ziekte niet.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c