rot

als woordenboektrefwoord:

rot:
o. (-ten), manschappen onder een korporaal; gelid ; slechte lieden.
rot:
bn. bw. (-ter, -st), bedorven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rot (zn):
bederf, verrotting
rot (zn):
bende
rot (zn):
rat
rot (zn):
rij
rot (bn):
aangevreten, bedorven, beurs, verrot
rot (bn):
beroerd, ellendig, onaangenaam
rot (bn):
corrupt, slecht

als synoniem van een ander trefwoord:

beroerd (bn) :
afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
corrupt (bn) :
omkoopbaar, onbetrouwbaar, oneerlijk, rot, verdorven
aangestoken (bn) :
bedorven, besmet, rot, rottend, verrot
verrot (bn) :
bedorven, rot, vermolmd
beurs (bn) :
beurzig, rot
bederf (zn) :
ontaarding, ontbinding, rot, rotheid, rotting, verderf, verdorvenheid, verrotting, verval, vervuiling
desintegratie (zn) :
bederf, ontbinding, ontbindingsproces, rot, rotting, rottingsproces, verrotting

woordverbanden van ‘rot’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
partij, bende, bent, factie, kliek, rot

Partij — bende — bent — factie — kliek — rot. Groep van gelijkgezinde personen. Eene partij is altijd een min of meer georganiseerd geheel van personen, die voor dezelfde beginselen strijden, vooral op staatkundig of godsdienstig gebied. De partij van het behoud; buiten de partijen staan. Eene factie is een staatkundige partij, die vooral het oog heeft op 't eigen belang, en vaak door wraakzucht of haat wordt bezield. De Loeve steinsche factie. Eene kliek (clique) is een groep van personen, die zich aansluiten omdat zij dezelfde belangen hebben, waaraan zij anderen opofferen, en die elkander door kuiperij voorthelpen. Bende veronderstelt altijd een lichamelijk bij elkander zijn der leden; eene bende straatjongens kwam joelend voorbij; hij werd door een bende roovers overvallen. Een bent is eene vereeniging van kunstenaars; dit woord gaat dikwijls vergezeld van het bijdenkbeeld van onverdraagzaamheid, bekrompenheid. Rot heeft altijd een ongunstige beteekenis en is eene menigte van slechte personen. Het rot der dieven en vagebonden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanhang, bende, factie, partij, rot

AANHANG, BENDE, FACTIE, PARTIJ, ROT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 21.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.205.109.152.

debug info: 0.0026 c