rot

als woordenboektrefwoord:

rot:
o. (-ten), manschappen onder een korporaal; gelid ; slechte lieden.
rot:
bn. bw. (-ter, -st), bedorven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rot (zn) :
bederf, verrotting
rot (zn) :
bende
rot (zn) :
rat
rot (zn) :
rij
rot (bn) :
beurs, bedorven, verrot, aangevreten
rot (bn) :
beroerd, onaangenaam, ellendig
rot (bn) :
slecht, corrupt

als synoniem van een ander trefwoord:

beroerd (bn) :
rot, bar, slecht, hopeloos, belabberd, naar, akelig, bedenkelijk, onaangenaam, vervloekt, flauw, moeilijk, vervelend, slap, droevig, kut, ellendig, afgrijselijk, armzalig, besodemieterd, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, kwakkelig
onaangenaam (bn) :
rot, beroerd, lastig, smerig, naar, akelig, verdrietig, pijnlijk, ergerlijk, vervelend, ongezellig, onplezierig, onprettig, onbehaaglijk, naargeestig, benard, onverkwikkelijk, verdrietelijk, rotterig, ongevallig
corrupt (bn) :
rot, onbetrouwbaar, oneerlijk, verdorven, omkoopbaar
aangestoken (bn) :
rot, bedorven, besmet, verrot, rottend
verrot (bn) :
rot, bedorven, vermolmd
beurs (bn) :
rot, beurzig
bederf (zn) :
rot, vervuiling, verval, ontbinding, verderf, ontaarding, rotheid, rotting, verrotting, verdorvenheid
desintegratie (zn) :
rot, ontbinding, bederf, rotting, verrotting, rottingsproces, ontbindingsproces

woordverbanden van ‘rot’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Groep van gelijkgezinde personen. Eene partij is altijd een min of meer georganiseerd geheel van personen, die voor dezelfde beginselen strijden, vooral op staatkundig of godsdienstig gebied. De partij van het behoud; buiten de partijen staan. Eene factie is een staatkundige partij, die vooral het oog heeft op 't eigen belang, en vaak door wraakzucht of haat wordt bezield. De Loeve steinsche factie. Eene kliek (clique) is een groep van personen, die zich aansluiten omdat zij dezelfde belangen hebben, waaraan zij anderen opofferen, en die elkander door kuiperij voorthelpen. Bende veronderstelt altijd een lichamelijk bij elkander zijn der leden; eene bende straatjongens kwam joelend voorbij; hij werd door een bende roovers overvallen. Een bent is eene vereeniging van kunstenaars; dit woord gaat dikwijls vergezeld van het bijdenkbeeld van onverdraagzaamheid, bekrompenheid. Rot heeft altijd een ongunstige beteekenis en is eene menigte van slechte personen. Het rot der dieven en vagebonden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 21:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c